Dansk version English version Facebook Twitter Youtube Instagram

MXD-aktiviteter udskydes

admin

MXD må forskyde nogle af sine aktiviteter for at synkronisere likviditeten med folketingets bevilling af støtte fra tips- og lottomidlerne.

– – –
MXD har indgået en rammeaftale med Kulturministeriet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2011. Iht. denne modtager MXD en årlig bevilling på 3.492.000 kr.Bevillingen, som kommer fra tips- og lottomidlerne, gives årligt omkring 1. juni, og første rate udbetales til MXD 1. juli.

Baggrunden for dette princip er, at et skiftende flertal i Folketinget skal have mulighed for – inden for en forholdsvis kort tidshorisont – at ændre prioriteringen af de statslige udgifter.

På grund af ovennævnte tilskudspraksis må MXD i 2010 forskyde en stor del af sin aktivitet et halvt år frem. Konkret betyder det, at mens MXD vil gennemføre en række eksportprojekter (SPOT On DENMARK m.m.), så vil uddelingen af Eksportstøtte blive rykket et halvt år frem – dvs. uddelingerne sker som følger:

 

Puljen “Eksportstøtte til Pladeselskaber”
Ansøgningsfrist 1. oktober 2009 Vedr. 1. kvartal 2010 og frem Annulleret
Ansøgningsfrist 1. januar 2010 Vedr. 2. kvartal 2010 og frem Annulleret
Ansøgningsfrist 1. april  2010 Vedr. 3. kvartal 2010 og frem Gennemføres

 

 

Puljen ”Eksportstøtte til Kunstnere”
Løbende ansøgninger 1. januar – 30. juni 2010 Annulleret
Løbende ansøgninger 1. juli 2010 – 30. juni 2011 Gennemføres
Puljen ”Eksportstøtte til Branchefolk”
Løbende ansøgninger 1. januar – 30. juni 2010 Annulleret
Løbende ansøgninger 1. juli 2010 – 30. juni 2011 Gennemføres

I perioden fra MXDs start til ultimo 2008 var MXD administreret af ROSA – Dansk Rock Samråd. I denne konstellation lånte MXD midler fra ROSA til det første halvårs aktiviteter i MXD. Denne løsning er ej heller længere mulig.

Med venlig hilsen

 Søren K. Thompson  Thomas Rohde
 Bestyrelsesformand  Direktør
 MXD  MXD