Dansk version English version Facebook Youtube Instagram
Opdateret

MXD medfinansierer musikbranchens eksportprojekter for professionelt arbejdende danske rock- og popkunstnere(1).

Dette sker via tre puljer:

1. Eksportstøtte til markedsudvikling

Støtte til omkostningerne ved liveoptræden og anden markedsføring i udlandet (fx annoncering, content marketing samt hyre af radiopluggers og pr-agenter).

Størstedelen af eksportstøtten uddeles fra denne pulje. Der er faste ansøgningsfrister til puljen, idet MXD ønsker at samle et større ansøgerfelt for at kunne foretage en prioritering, som fokuserer MXD’s ressourcer omkring projekterne med de mest solide forretningsplaner.

Der er ansøgningsfrist den 15. i hver måned (undtaget juli måned).

Bemærk: Der kan søges om eksportstøtte til projekter, som løber fra førstkommende ansøgningsfrist og frem. Dvs. der kan som udgangspunkt ikke søges om støtte til projekter, som falder eller påbegyndes før en given ansøgningsfrist.

Læs mere om puljen og ansøg her.

2. Dynamisk eksportstøtte til unikke markedsmuligheder (Hit-puljen)

Støtte til de samme aktiviteter som i ovennævnte pulje, men med mulighed for at søge løbende og med en sagsbehandling på maks. en uge, såfremt projektet opfylder nogle særlige krav:

Puljen har til formål at støtte op omkring fx de hit-drevne projekter. Så for at komme i betragtning skal ansøgeren kunne dokumentere, at der foreligger en unik markedsåbning. Eksempler herpå kan være: En høj hitliste-placering på eksportmarkedet, en høj radio-rotation på eksportmarkedet, deltagelse i et prestigefuldt awardshow eller fx muligheden for at spille support-jobs for en – på eksportmarkedet – særligt populær kunstner. Ingen ansøgningsfrist.

Bemærk: Der kan ikke søges om eksportstøtte til projekter, som er helt eller delvist afviklet.

Læs mere om puljen og ansøg her.

3. Eksportstøtte til branchefolk

Musikbranchefolk kan søge om støtte til rejseomkostningerne i forbindelse med deres deltagelse i møder, showcases, messer etc. Formålet med denne pulje er at styrke netværksdannelsen og samarbejdet mellem danske og udenlandske musikbranchefolk. Der er løbende ansøgningsfrist. Pt. kan der kun søges om støtte til førstegangsrejser (rejser til SXSW er dog undtaget fra denne begrænsning) og til kun én rejsende pr. selskab.

Bemærk: Der kan ikke søges om eksportstøtte til projekter, som er helt eller delvist afviklet.

Læs mere om puljen og ansøg her.

4. [DPA-puljen] Eksportstøtte til branchefolk vedrørende sangskrivning

NB: Der kan pt. ikke søges om støtte via denne pulje. Puljen er pga. Covid-19  og den stort set  “lammede” rejse-aktivitet sat i bero pr. 1. januar 2021.

For at styrke eksporten af dansk-produceret sange har DPA (foreningen for sangskrivere, komponister, tekstforfattere og producere inden for det kommercielle og populære felt) afsat et årligt støttebeløb til branchefolks mødeaktiviteter i udlandet vedrørende danske rytmiske sangskrivere/producere/komponister.

Puljen administreres af MXD.

Puljen formål er at understøtte branchefolks/musikselskabers arbejde med at etablere og udvikle danske rytmiske sangskriveres internationale karrierer og afsætning på det globale marked.  

Læs mere om puljen her.


(1) Hvilket også omfatter rock- og popmusikkens relaterede genrer – dvs. fra dance over indierock til metal.