Dansk version English version Facebook Youtube Instagram
Opdateret

MXD medfinansierer musikbranchens eksportprojekter for professionelt arbejdende danske rock- og popkunstnere(1).

Dette sker via fire puljer:

1. Eksportstøtte til markedsudvikling

Støtte til omkostningerne ved liveoptræden og anden markedsføring i udlandet (fx annoncering, content marketing samt hyre af radiopluggers og pr-agenter).

Størstedelen af eksportstøtten uddeles fra denne pulje. Der er faste ansøgningsfrister til puljen, idet MXD ønsker at samle et større ansøgerfelt for at kunne foretage en prioritering, som fokuserer MXD’s ressourcer omkring projekterne med de mest solide forretningsplaner.

Der er ansøgningsfrist den 15. i hver måned (undtaget juli måned).

Bemærk: Der kan søges om eksportstøtte til projekter, som løber fra førstkommende ansøgningsfrist og frem. Dvs. der kan som udgangspunkt ikke søges om støtte til projekter, som falder eller påbegyndes før en given ansøgningsfrist.

Læs mere om puljen og ansøg her.

2. Dynamisk eksportstøtte til unikke markedsmuligheder (Hit-puljen)

Støtte til de samme aktiviteter som i ovennævnte pulje, men med mulighed for at søge løbende og med en sagsbehandling på maks. en uge, såfremt projektet opfylder nogle særlige krav:

Puljen har til formål at støtte op omkring fx de hit-drevne projekter. Så for at komme i betragtning skal ansøgeren kunne dokumentere, at der foreligger en unik markedsåbning. Eksempler herpå kan være: En høj hitliste-placering på eksportmarkedet, en høj radio-rotation på eksportmarkedet, deltagelse i et prestigefuldt awardshow eller fx muligheden for at spille support-jobs for en – på eksportmarkedet – særligt populær kunstner. Ingen ansøgningsfrist.

Bemærk: Der kan ikke søges om eksportstøtte til projekter, som er helt eller delvist afviklet.

Læs mere om puljen og ansøg her.

3. Eksportstøtte til branchefolk

Musikbranchefolk kan søge om støtte til rejseomkostningerne i forbindelse med deres deltagelse i møder, showcases, messer etc. Formålet med denne pulje er at styrke netværksdannelsen og samarbejdet mellem danske og udenlandske musikbranchefolk. Der er løbende ansøgningsfrist. Pt. kan der kun søges om støtte til førstegangsrejser (rejser til SXSW er dog undtaget fra denne begrænsning) og til kun én rejsende pr. selskab.

Bemærk: Der kan ikke søges om eksportstøtte til projekter, som er helt eller delvist afviklet.

Læs mere om puljen og ansøg her.

4. Invitationspulje: Invitér udenlandske musikbranchefolk og journalister til SPOT Festival

MXD har i en lang årrække inviteret musikselskaber og -medier fra udlandet til SPOT Festival for at introducere dem for nye artister og danske musikselskaber, de kan samarbejde med på det globale musikmarked. 

MXD har fra 2023 besluttet at arbejde ud fra en mere målrettet strategi, som giver de enkelte SPOT-artister og de danske musikselskaber omkring artisterne mulighed for selv at prioritere og invitere de udenlandske branchefolk og journalister til deres showcase og netværksarbejde på SPOT.

Læs mere om puljen og ansøg her. 


(1) Hvilket også omfatter rock- og popmusikkens relaterede genrer – dvs. fra dance over indierock til metal.