Dansk version English version Facebook Youtube Instagram
Publiceret

Puljens formål
Dynamisk eksportstøtte til unikke markedsmuligheder er MXD’s eksprespulje. Denne gør det muligt at udnytte de unikke markedsåbninger, hvor hurtigt tilsagn er vigtigt. Puljen understøtter således bl.a. de hit-drevne projekter.

Særlige krav
Der er mulighed for at søge løbende og med en sagsbehandling på maks. en uge, såfremt projektet opfylder nogle særlige krav:

For at komme i betragtning skal ansøgeren kunne dokumentere, at der foreligger en unik markedsåbning. Eksempler herpå kan være: En stærk hitliste-placering, mange antal streams og/eller en høj radio-rotation på eksportmarkedet, deltagelse i et prestigefuldt awardshow eller fx muligheden for at spille support-jobs for en på eksportmarkedet særligt populær kunstner.

Hvis projektet ikke passer på ovenstående beskrivelse (dvs. hvis projektet vedrører det fortløbende arbejde med etablering af bandet på et eller flere eksportmarkeder), skal der i stedet søges om ”eksportstøtte til markedsudvikling”, hvilket du gør her.

Hvad kan der søges om støtte til?
Du kan søge om støtte til liveoptræden (koncerter, turneer, showcases, supportkoncerter, radiopromotions, interviews etc.) og anden markedsføring (annoncering og køb af ydelser på eksportmarkederne som radio pluggers, pr-agenter osv.) i udlandet.

Projektets omfang og afgræsning – hvor meget skal og kan du medtage i ansøgningen?
Bemærk, at ansøgningsskemaet er opbygget omkring to hovedaktiviteter: liveoptræden og anden markedsføring.

Du kan søge om støtte til begge eller blot den ene af disse hovedaktiviteter.

Det kan fx være, at bandet skal på en turné, som enten går break-even eller giver overskud, og som derfor ikke har behov for støtte. Men at I her ønsker at udnytte turnéen som en platform for anden markedsføring.

I denne situation skal du ikke udfylde tabellen med bandets live-jobs og de relaterede omkostninger og indtægter i ansøgningsskemaet. Du skal altså blot medtage de aktiviteter, omkostninger og eventuelle indtægter, der vedrører selve markedsføringen, og som der kun søges støtte til.

Ansøgningen bør dog stadig inkludere en kort beskrivelse af turnéen i fritekstfeltet “projektbeskrivelse”, så det tydeligt fremgår, at der er en større plan og aktivitet, end den der specifikt søges om eksportstøtte til.

Hvad kan der IKKE søges om støtte til?
MXD uddeler ikke støtte til:

  • produktion af plader (inkl. remixes) og musikvideoer.
  • arbejdsophold i udlandet vedrørende skabelse af musik (fx sangskrivning).

Se øvrige krav under punktet generelle betingelser.

Sådan vurderer MXD ansøgningerne
Bedømmelsen af en ansøgning er baseret på en vurdering af, hvor stærk en forretningsplan, projektet er funderet i. Se hvilke kriterier MXD lægger vægt på her.

Uddelingspolitik
MXD foretager en hård prioritering af støttemidlerne – For at kunne gøre en reel forskel og muliggøre ambitiøse tiltag på eksportmarkederne. Læs mere om MXD’s uddelingspolitik her.

Hvem kan søge om eksportstøtte?
Danske musikere og musikselskaber kan søge, såfremt der betales skat og rettighederne er hjemhørende i Danmark.

Ansøgningsfrister
Der er ingen ansøgningsfrister og der kan søges året rundt, undtaget juli måned.

Bemærk dog, at der kan ikke søges om eksportstøtte til projekter, som er helt eller delvist afviklet.

Sagsbehandlingstid
Du får svar ca. 6 dage efter, at vi har modtaget din ansøgning. Hvis der er behov for hurtigere svar, skal du kontakte Thomas Rohde: thomas@mxd.dk.

Generelle betingelser
Der er i øvrigt en række generelle kriterier, som alle tre puljer er underlagt. Se hvilke her.

ansøgningsskema-knap