Dansk version English version Facebook Youtube Instagram
Publiceret

Puljens formål
Eksportstøtte til markedsudvikling understøtter det fortløbende arbejde med at etablere bandet på et eller flere eksportmarkeder.

Hvad kan der søges om støtte til?
Du kan søge om støtte til liveoptræden (koncerter, turneer, showcases, supportkoncerter, radiopromotions, interviews etc.) og anden markedsføring (fx annoncering, content marketing og køb af ydelser på eksportmarkederne fra fx radio pluggers, pr-agenter) i udlandet.

Ift. content marketing kan du læse mere om støttemulighederne her

Projektets omfang og afgrænsning – hvor meget skal og kan du medtage i ansøgningen?
Der kan søges til såvel enkeltstående kampagner som mere udstrakte forløb, der spænder over flere måneder.

Bemærk, at ansøgningsskemaet er opbygget omkring to hovedaktiviteter: liveoptræden og anden markedsføring.

Du kan søge om støtte til begge eller blot den ene af disse hovedaktiviteter.

Det kan fx være, at bandet skal på en turné, som enten går break-even eller giver overskud, og som derfor ikke har behov for støtte. Men at I her ønsker at udnytte turnéen som en platform for anden markedsføring.

I denne situation skal du ikke udfylde tabellen med bandets live-jobs og de relaterede omkostninger og indtægter i ansøgningsskemaet. Du skal altså blot medtage de aktiviteter, omkostninger og eventuelle indtægter, der vedrører selve markedsføringen, og som der kun søges støtte til.

Ansøgningen bør dog stadig inkludere en kort beskrivelse af turnéen i fritekstfeltet “projektbeskrivelse”, så det tydeligt fremgår, at der er en større plan og aktivitet, end den der specifikt søges om eksportstøtte til.

Hvad kan der IKKE søges om støtte til?
MXD uddeler ikke støtte til:

  • produktion af plader (inkl. remixes) og musikvideoer (bemærk dog støttemulighederne til video-indhold til content marketing i artiklen her.)
  • arbejdsophold i udlandet vedrørende skabelse af musik (fx sangskrivning).

Se øvrige krav under punktet generelle betingelser.

Sådan vurderer MXD ansøgningerne
Bedømmelsen af en ansøgning er baseret på en vurdering af, hvor stærk en forretningsplan, projektet er funderet i. Se hvilke kriterier MXD lægger vægt på her.

Uddelingspolitik
MXD foretager en hård prioritering af støttemidlerne – For at kunne gøre en reel forskel og muliggøre ambitiøse tiltag på eksportmarkederne. Læs mere om MXD’s uddelingspolitik her.

Hvem kan søge om eksportstøtte?
Danske musikere og musikselskaber kan søge, såfremt der betales skat og rettighederne er hjemhørende i Danmark.

Ansøgningsfrister
Der er ansøgningsfrist d. 15. i hver måned, undtaget juli måned.

Bemærk: Der kan søges om eksportstøtte til projekter, som løber fra førstkommende ansøgningsfrist og frem. Dvs. der kan som udgangspunkt ikke søges om støtte til projekter, som falder eller påbegyndes før en given ansøgningsfrist.

Sagsbehandlingstid
Du får svar senest 3 uger efter ansøgningsfristen.

Generelle betingelser
Der er i øvrigt en række generelle kriterier, som alle tre puljer er underlagt. Se hvilke her.

ansøgningsskema-knap