Dansk version English version Facebook Twitter Youtube Instagram
Thomas Rohde

Foreningen Music Export Denmark blev stiftet i 2005 og har til formål at udvikle og understøtte eksport og international formidling af dansk professionel rytmisk musik.

I henhold til MXD’s strategi for perioden 2012-2015 er det MXD’s mission:

  • At øge eksporten af dansk professionel populærmusik.(1)
  • At styrke forretningsgrundlaget for danske kunstnere og musikselskaber, herunder
    – at udbygge og styrke netværkene mellem den danske og udenlandske musikbranche/medier.
    – at medvirke til en professionalisering af den danske musikbranche(2)
    ift. musikeksport.

Styrkelsen af erhvervet er altså et centralt omdrejningspunkt for MXDs arbejde, men håndfaste resultater har over årerne vist, at dette arbejde ofte skaber en øget forudsætning for den kunstneriske udvikling. MXD ser således en tæt sammenhæng mellem det kunstneriske og erhvervsmæssige.

MXD’s aktivitet finansieres med et årligt tilskud fra Kulturministeriet på 4,0 mio. kr.(3)

MXD’s administrative drift finansieres af foreningens medlemmer, som inkluderer følgende: IFPI Danmark, KODA, Roskilde Festival og Dansk Rock Samråd – ROSA.

 


(1) Populærmusik defineres som rock- og popmusik og dens subgenrer (fx electronica, metal).
(2) Musikbranchen defineres som dem, der arbejder med og omkring musikkens skabere og udøvere.
(3) Kulturministeriets tilskud skal matches af en investering fra branchen på mindst det tilsvarende beløb.