Dansk version English version Facebook Youtube Instagram
Opdateret

MXD´s bestyrelse er sammensat af en repræsentant fra hver medlemsorganisation samt et eksternt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen har ansvar for den overordnede ledelse af MXD.

Ud over den endelige godkendelse af MXD’s strategi og budget omfatter bestyrelsens opgaver også uddeling af eksportstøtte, hvor bestyrelsen har den endelige beslutning. Ved uenighed træffes en flertalsafgørelse. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme.

 

 

 

 

 

Vicebestyrelsesleder
Søren Krogh Thompson
Bestyrelsesmedlem af IFPI Danmark
General Manager, Playground Music Denmark A/S

anderswahren01_credit_julie_hjort
Bestyrelsesleder
Anders Wahrén
Program Director, Roskilde Festival

6209_folmann
Bestyrelsesmedlem
Martin Folmann
Chef for medlemsservice, KODA

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem
Anja Følleslev
Bestyrelsesleder, ROSA


Eksternt bestyrelsesmedlem
Hanne Kirk 
Advokat, PHD