Dansk version English version Facebook Youtube Instagram

Dansk musikeksport runder 1,2 mia. kr.

Publiceret

Nephew på berliner-messen PopKomm i
september – møder fin interesse i Tyskland.
 

Det går fortsat fremad. Tallene som den danske musikeksport opgøres efter er i fortsat stigning og rundede i 2004 1,2 mia. i forhold til 930 mio. kr. året før.

– Tendensen er ikke til at tage fejl af, mener Music Export Denmarks bestyrelsesformand Morten Pankoke.

– Tallene viser bl.a. en markant stigning i indtægterne til danske rettighedshavere, og musikken har selvfølgelig også del i det stærkt øgede salg på knap 300 mio. kr., der er sket inden for cd- og dvd-området, læser Pankoke 2004-tallene.

Det er andet år i træk opgørelsen viser en stigning på mere end 200 mio. kr., og bestyrelsesformanden mener, det understreger den øgede efterspørgsel efter dansk musik, som man i forvejen fornemmer, der er uden for landets grænser.

– Der er mange flere bands på turné i udlandet nu, lige som mange flere danske orkestre får udgivet deres cd’er uden for landets grænser. Eksempelvis udgives der over 30 cd’er med danske bands alene i Tyskland i år. Se bare Nephew, der får top 20 hit på MTV i Tyskland (på den seerbestemte TRL-liste, red.) med ”Movie Klip”, selv om sangen næsten udelukkende har dansk tekst, siger Pankoke og slår på nutidens store bredde i dansk musikeksport, hvor det tidligere var kendetegnende at et navn som Aqua kunne få eksport-tallene til at eksplodere – men også falde lige så hurtigt ned igen, når hittene tørrede ind.

– Det lader til at den bevidste fokus, der har været på dansk musik gennem de senere år er lykkedes. At forsøget med at tænke erhverv og kultur sammen giver resultat: Først via den tre-årige periode, hvor Eksportrådet støttede op omkring danske showcases i udlandet – f.eks. MIDEM – og fra 2004 hvor kulturministeriet har støttet Music Export Danmarks mange eksport-initiativer – såvel turné-støtte som deciderede danske fremstød ved festivaler og branche-messer.

Morten Pankoke understreger det vigtige i at støtten ikke kun er ”passiv”, men at den gives på en måde, så den både aktiverer og forpligter. Og midt i glæden over stigningen siger han også: 

– Det kan stadig blive meget meget bedre, og det er utroligt vigtigt, at den koordinerede indsats fortsætter. Vi ér fortsat i den indledende fase, og behøver bare at sammenligne os selv med svenskerne for at blive opmærksomme på det. Deres musikeksporttal er over fem milliarder….
 

2002 2003 2004
Samlet vareeksport (Tal indsamlet af Danmarks Statistik)
Udgivelse af lydoptagelser 23.000.000 41.000.000 31.000.000
Reproduktion af lydoptagelser 217.000.000 211.000.000 240.000.000
Fremstilling af uindspillede medier 11.000.000 26.000.000 54.000.000
Fremstilling af musikinstrumenter 37.000.000 34.000.000 34.000.000
Engroshandel med indspillede og
uindspillede cd’er dvd’er, videobånd m.v.
249.000.000 455.000.000 751.000.000
Pladeforretninger 39.000.000 30.000.000 21.000.000
Forhandlere af Musikinstrumenter 12.000.000 21.000.000 15.000.000
I alt 588.000.000 818.000.000 1.146.000.000
 
Indtæger fra udlandet til danske rettighedshavere
KODA 25.800.000 26.397.222 29.988.427
NCB 12.926.436 10.318.988 11.670.951
Gramex 2.116.382 4.279.604 3.505.029
I alt 40.842.818 40.995.814 45.164.407
 
Øvrige
Pladebranchens licensindtægter 38.000.000 35.000.000 *) 28.300.000
Eksport af tjenester (anslåede beløb) 37.000.000 37.000.000 37.000.000
I alt 75.000.000 72.000.000 65.300.000
 
TOTAL 703.842.818 930.995.814 1.256.464.407

*) Kun IFPI-medlemmer.