Dansk version English version Facebook Youtube Instagram

MUSIC EKSPORT DENMARK STARTER 1.JANUAR 2005

Publiceret
Med virkning fra 1. januar 2005 kan man søge støtte til musikeksport-projekter hos MXD.Information om ansøgningskriterier kan hentes på dette site – se under “ANSØGNING” i menuen til venstre – hvorfra online-ansøgning også foretages.MXD’s tilskudsordning tager afsæt i fifty/fifty-princippet, som fordrer at eksportprojektet finansieres med minimum 50 % af ansøgeren.Ansøger skal være professionelt arbejdende indenfor det rytmiske område – typisk pop, rock og beslægtede genrer – ligesom pågældende kunstner og dennes rettigheder skal være hjemhørende i Danmark.MXD-støtten vil typisk falde indenfor følgende kategorier:

• Showcase/showcases – en eller flere koncerter i promotionsammenhæng i et eller flere territorier uden eller med meget begrænset honorar.

• Enkeltstående koncert/koncerter – i et eller flere territorier med honorar, der dog ikke dækker de faktiske omkostninger, men som i kraft af begivenhedens vigtighed tillægges stor promotionmæssig værdi i pågældende territorium/territorier.

• Koncertturné/koncertturnéer – herunder som “support” for større navn i et eller flere territorier.

Ansøgningerne vil blive løbende behandlet af bestyrelsen og sekretariatet.
Ansøgninger vedr. større eksportprojekter skal dog indsendes senest to måneder før iværksættelse.

En projektchef forventes ansat primo 2005.
Projektchefen er sekretær for bestyrelsen og skal derudover koordinere og lede MXD’s sekretariat og tilskudsvirksomhed.

MXD er et 3-årigt projektsamarbejde mellem Danmarks Radio, Venue Fonden/Roskilde Festival, IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), DUP (Danske Uafhængige Pladeselskaber) og ROSA – Dansk Rock Samråd. MXD støttes økonomisk af Kulturministeriet.

MXD har til formål at udvikle og understøtte dansk musikeksport og international formidling af dansk professionel rytmisk musik både erhvervsmæssigt og kulturelt, primært gennem:

• økonomisk støtte til danske musikeksport- initiativer og koncertfremstød.
• en styrkelse af det internationale kendskab til dansk musik.
• indsamling og bearbejdning af informationer og know how.