Dansk version English version Facebook Youtube Instagram

Dansk musikeksport i positivt lys

Publiceret
South By SouthWest

Figurines nåede på tre USA-turneer i 2006, og
blev anmeldt af både de største musiksites,
Rolling Stone Magazine – og anmeldt og inter-
viewet i New York Times. Også 2005-tallene
tyder på en gunstig udvikling for musikkens
eksporttal. (Foto: Henrik Friis)
 

Der har aldrig været så meget fokus på dansk musik i udlandet som i disse år, hvor danske grupper i øget grad vækker opmærksomhed –  især på væsentlige markeder som i Nordamerika og på det europæiske fastland, hvor det i år er blevet til masser af turneer og medieomtale

Musikbranchens eksporttal for 2005 peger i samme positive retning, hvor engros-handelen igen er steget markant, lige som man på rettighedssiden (specielt Gramex) har fået bedre aftaler, der sikrer aflønning af danske musikere, når deres musik spilles uden for landets grænser.
Til gengæld er der for andet år nedgang i pladeselskabernes såkaldte licens-indtægter, men selv om IFPI Danmarks direktør Jesper Bay bestemt ikke er ”glad” for tallet, mener han stadig, det er for tidligt, at tale om en generel tendens, som følger det internationale plademarkeds afmatning – eller om det skyldes udbud og almindelige udsving, som f.eks. Infernals nuværende salgssucces vil rette op på til næste års opgørelse.

Til forskel fra tidligere års statistik mangler 2005-opgørelsen dog et par væsentlige punkter, som gennem de seneste år har været inde i en markant vækst og i 2004 udgjorde knap 300 mio. kr. – bl.a.  punktet ”Reproduktion af lydoptagelser”-. Men med den store nationale fusion inden for cd- og dvd-produktion er der for få aktører, til at Danmarks Statistik må offentliggøre de tal af konkurrencehensyn.

Stigende tendens – men statistik skal forbedres
– Det er naturligvis noget utilfredsstillende og et problem for vores opgørelse, erkender Music Export Denmarks bestyrelsesformand Morten Hansen Pankoke.

 – Vi kan selvfølgelig godt skønne, at fremgangen er fortsat inden for de manglende punkter i 2005 – ja, selv ved et status quo på de områder, ville den samlede musikeksport vise pæn fremgang og overstige rekord-tallet for 2004 på 1,2 mia. kr. Derfor er jeg ikke i tvivl om den stigende tendens. Men til næste års opgørelse vil vi søge at indhente tallet på anden måde, lige som der er nogle uklarheder i Danmarks Statistiks opgørelser, som vi vil bruge det næste år på at få tydeliggjort og præciseret, så fremtidige opgørelser bliver så nøjagtige som muligt,  siger Morten Hansen Pankoke.

  2003 2004 2005
Samlet vareeksport (indsamlet af Danmarks Statistik)      
Udgivelse af lydoptagelser 41.000.000 31.000.000 24.000.000
Reproduktion af lydoptagelser 211.000.000 240.000.000 Ikke oplyst
Fremstilling af uindspillede medier 26.000.000 54.000.000 Ikke oplyst
Fremstilling af musikinstrumenter 34.000.000 34.000.000 34.000.000
Engroshandel med indspillede og uindspillede
cd’er dvd’er, videobånd m.v.
 
455.000.000  751.000.000  876.000.000
Pladeforretninger 30.000.000 21.000.000 19.000.000
Forhandlere af Musikinstrumenter 21.000.000 15.000.000 28.000.000
I alt 818.000.000 1.146.000.000 981.000.000
       
Indtæger fra udlandet til danske rettighedshavere      
KODA 26.397.222 29.988.427 26.280.125
NCB 10.318.988 11.670.951 12.068.000
Gramex 4.279.604 3.505.029 7.923.605
I alt 40.995.814 45.164.407 46.271.730
       
Øvrige      
Pladebranchens licensindtægter 35.000.000 *) 28.300.000 *) 16.819.404
Eksport af tjenester (anslåede beløb) 37.000.000 37.000.000 37.000.000
I alt 72.000.000 65.300.000 53.819.404
       
TOTAL 930.995.814 1.256.464.407 1.081.091.134
       
*) Kun IFPI-medlemmer.