Dansk version English version Facebook Youtube Instagram

Danmarks Eksportråd i samarbejde med MXD om nordamerikansk fremstød

Publiceret

The Kissaway Trail –  til USA og Canada i
to omgange.

Danmarks Eksportråd er gået ind i et tæt samarbejde med MXD – Music Export Denmark omring forårets eksport-fremstød med dansk musik i Canada og USA. Samarbejdet sker på flere områder:

  • dels på mandskabsplan, hvor generalkonsulatet i Toronto via sin store kontaktflade går i brechen for såvel fremstødet som for dansk musik som helhed. .
  • dels økonomisk, hvor Eksportrådet under Udenrigsministeriet bidrager med 50 procent af udgifterne til fællesaktiviteterne (PR, koncertproduktion m.m.m.)

Samarbejdet sker i en periode, hvor dansk musik for alvor synes at få fodfæste i Canada og USA:  Til marts deltager Powersolo, The Kissaway Trail, Vincent Van Go Go, Moi Caprice og Funky Nashville i både Canadian MusicWeek i Toronto og South By SouthWest-festivalen i Austin, Texas.
Til maj er der yderligere danske fremstød – med Surfact, Epo-555, Outlandish og The Kissaway Trail samt Funky Nashville som gengangere – i forbindelse med  festivalen New Music West  i canadiske Vancouver samt en decideret dansk aften i Los Angeles, USA.

Outlandish – skal til Vancouver og Los Angeles.

Opfølgning og videreudvikling
Fremstødet er en opfølgning og bevidst videreudvikling i forhold til sidste års indsats, hvor bl.a  Figurines, Veto og Kira & The Kindred Spirits fik godt udbytte af MXD’s fremstød I Canada og USA.

– Dansk musik står stærkere end nogensinde på den internationale scene, men det er et langt sejt træk, der skal til for at bryde igennem på eksportmarkederne – det kræver dels at vi fortsætter fremstødene for dansk musik, men også at bandene kontinuerligt er til stede for at bygge kendskabet op, siger MXDs daglige leder Kristian Riis.

– Netop derfor er det både belejligt, men også meget vigtigt, at Danmarks Eksportråd nu bakker så klart op om arbejdet. For det vil betyde, at vi både kan professionalisere vores fremstød yderligere – samt udvide vores indsats og få grundigere fat i det nordamerikanske marked. Både med koncerter i nye områder, men også ved at inkludere flere kvalificerede orkestre end hidtil, siger Riis.

Håb om fortsat samarbejde
Både MXD og Danmarks Eksportråd håber initiativet falder så heldigt ud, at man kan fortsætte og udvikle samarbejdet – også i helt andre geografiske områder. I forhold til det nordamerikanske fremstød bliver Generalkonsulatet i Toronto hovedkoordinator med henblik på at udnytte konsulatets kompetencer i specielt Toronto og Los Angeles:

– Musiksektoren er et nyt brancheområde for Danmarks Eksportråd – men ekstremt spændende at arbejde med. For det er dansk kultureksport – med rigtig gode afsætningsmuligheder, siger Peter Mørk, generalkonsul ved den danske generalkonsulat i Toronto.

–  Vi har i samarbejde med MXD ansat et PR-firma til at formidle vores budskaber, men er samtidig i gang med at udbygge vores egne databaser, så vi kan få inviteret de helt rigtige beslutningstagere, og samtidig få fulgt op på projekterne, siger Peter Mørk, der i øvrigt er overvældet over den opbakning, der er fra de danske pladeselskaber omkring projektet:

– Med den kontinuerlige bearbejdning af den nordamerikanske branche, inklusiv journalisterne, kan vi komme rigtigt langt med mange af grupperne, siger Peter Mørk og ser Nordamerika-fremstødet  som begyndelsen på et tæt samarbejde mellem de to organisationer.