Dansk version English version Facebook Youtube Instagram

Hvordan administrerer MXD sine eksportstøttepuljer ift. coronavirus?

Publiceret

Hvordan administrerer MXD sine eksportstøttepuljer ift. coronavirus?

1. Eksportprojekter, der har fået eller vil få tilsagn om eksportstøtte fra MXD

Vedrørende støtte til koncerter, branchefolks rejser m.m. i udlandet der aflyses helt eller delvist pga. coronavirussen, COVID-19, på opfording/påbud af lokale myndigheder eller fordi det danske udenrigsministerium eller andre danske myndigheder fraråder rejser til det pågældende land/by/region gælder:

At MXD fortsat yder støtte (op til maksimalt det fulde tilsagnsbeløb og maksimalt 50% af omkostningerne) til de omkostninger, som opfylder samtlige krav nedenfor:

  • de var medtaget i ansøgningen, der fik tilsagn
  • de er betalt og der er bilag på dem
  • de kan ikke refunderes til støttemodtageren af forsikringsselskaber, arrangører m.fl.

Det forventes i denne ekstraordinære situation, at støttemodtagerne agerer meget proaktivt og selv holder sig orienterede om aflysninger og myndigheders anbefalinger, og at støttemodtagerne reagerer hurtigt på disse for at minimere den tabte investering.

Det kan måske være en god idé at overveje at udskyde købet af flybilletter til tæt på afrejse eller at undersøge, om det er muligt (til en fornuftig pris) at købe refundérbare flybilletter samt også refundérbare hoteller. MXD kan dog ikke rådgive specifikt herom, og det skal understreges, at alle beslutninger og projektets gennemførsel er på støttemodtagernes eget ansvar.

Såfremt kun dele af en turné aflyses kan ekstra omkostninger til transport, der har til formål at sikre en gennemførelse af turnéen inkluderes i bilagsmaterialet, der efterfølgende indsendes til MXD. Det samlede støttebeløb fra MXD kan dog ikke overstige det oprindelige tilsagnsbeløb.

2. Sådan vurderer MXD kommende ansøgninger

Ansøgninger som vedrører marketing/pr

Uproblematisk ift. corona. MXD sagsbehandler disse som vanligt og vurderer ansøgningerne på baggrund af forretningsplanen bag projektet, som gælder for alle typer af projekter. Læs mere her: https://mxd.dk/eksportstoette/saadan-vurderer-mxd-ansoegningerne/

Ansøgninger med rejseaktivitet og som påbegyndes i marts-april måned

Situationen udvikler sig fra dag til dag og er vanskelig at planlægge i forhold til. Det er derfor sund fornuft først at overveje, om projektet kan udsættes til et senere tidspunkt på året, hvor der er større sikkerhed for helbred og projektets gennemførsel, herunder at engagere internationale branchefolk, medier og andre partnere optimalt i projektet.

MXD vil i vurderingen af ansøgninger agere ud fra de påbud og opfordringer, som de danske myndigheder og den danske regering kommer med ift. danskernes rejseaktiviteter og helbred.

Ansøgninger, der efter MXD’s opfattelse er i strid med ovenstående, vil få afslag.

Ansøgninger med rejseaktivitet og som påbegyndes i maj måned

Vi forholder os til, at mange eksperter formoder/håber på, at virussen i lighed med andre corona-vira brænder ud med forårets kommen.

Vi sagsbehandler på grundlag af en antagelse herom.

Indsend ansøgningen så tæt på deadline som muligt (NB: MXD kan selv vælge at flytte ansøgninger til en senere deadline):

  • d. 15. april for projekter, der påbegyndes primo maj
  • d. 15. maj for projekter, der påbegyndes på eller efter denne dato

Ansøgninger med rejseaktivitet og som påbegyndes i og efter juni måned

Vi sagsbehandler ud fra en antagelse om fuld normalitet, medmindre at vilkårene ændrer sig, jf. næste afsnit.

Ansøgninger til projekter, som påbegyndes i denne periode kan indsendes til en hvilken som helst rettidig deadline. Husk, at der er lukket for ansøgninger i juli måned.

Hold dig opdateret – ændringer kan forekomme

MXD følger situationen tæt og kan justere ovenstående iht. nye data, forudsætninger og retningslinjer fra myndigheder og stater. Hold dig opdateret via MXD’s website MXD.dk, som vil blive opdateret, når der foretages væsentlige ændringer af MXD’s administration af eksportstøtten.

Spørgsmål – skriv til MXD’s direktør Thomas Rohde: thomas@mxd.dk