Dansk version English version Facebook Youtube Instagram

Music Export Denmark: Strategi for 2009-2011 MXD får nyt kontor i DR Byen

Publiceret

Dúné på scenen i Utrecht i lørdags – gang i gruppen og masser af tilskuere.      Foto: Henrik Friis/MXD

Siden 2004 har Danmark haft et unikt samarbejde på musikeksportområdet, MXD – Music Export Denmark, hvor partnere på tværs af musiklivet er gået sammen for at optimere arbejdet med dansk musik i udlandet. Samarbejdet er nu gået ind i sin anden periode, som rækker frem til 2011 – med en ny daglig leder, med nyoprettet kontor i København – og med en ændret struktur og en udvidet strategi, der alt sammen skal medvirke til at skabe endnu større synlighed omkring dansk musik og dets kvaliteter.

 

Søren Krogh Thompson, der er bestyrelsesformand for MXD og MXD-repræsentant for IFPI Danmark (pladeselskabernes internationale sammenslutning) udtaler:

Musikkens verden undergår meget store bevægelser og forandringer i disse år – og det giver store udfordringer og kræver nye forretningsmodeller både for den kunstneriske og kommercielle del af branchen.
Det initiativ som en enig MXD-bestyrelse præsenterer her, og som har en ny leder ved roret, tager afsæt i og beskriver den omverden vi lever i nu – med henblik på at give dansk musik de allerbedste redskaber, når det gælder musikeksport. Ikke bare nu, men også i årene der kommer.”
 
MXDs strategi for 2009-2011 implementeres i løbet af 2008 og træder i kraft pr. 1. januar 2009, og kan i sin fulde form læses ved at klikke her

Men overordnet set støtter MXD musikeksporten via to platforme: Eksportstøtten og MXDs Projektplatform.
Nedenfor beskrives nogle få elementer af disse platforme.

Eksportstøtten
MXDs eksportstøtte gives igennem tre puljer

1. Eksportstøtte til pladeselskaber
    [Rammebeløb til promovering af et eller flere bands på det enkelte selskab]

2. Eksportstøtte til kunstnere
    [Støtte direkte til den enkelte kunstner (eksportrejsestøtte)]

3. Eksportstøtte til branchefolk
    [Støtte til branchefolks rejseaktivitet]

Med pladeselskabspuljen opfordrer MXD pladeselskaberne til at byde ind med ambitiøse projekter.
Og i stedet for at der rutinemæssigt indsendes en ansøgning ved hver enkelt release eller kampagne, ønsker MXD at involvere pladeselskaberne i prioriteringen af hvordan pengene anvendes bedst muligt.

Kunstnerpuljen er en eksportrejsestøtte, hvor kunstnere kan få tilskud til rejse- og transportomkostninger i forbindelse med koncerter, turneer, showcases etc. i udlandet.

Branchepuljen gives til rejsevirksomhed, der har til formål at skabe netværk, indgå aftaler etc. for de kunstnere, som branchepersonen repræsenterer.

Alle puljer og modeller uddybes MXD-strategi-oplægget her.

MXDs Projektplatform

MXD stimulerer eksporten gennem større målrettede eksportfremstød. MXD har valgt at fokusere størstedelen af sine projektressourcer på konceptet SPOT On Denmark™.

SPOT On Denmark™ bygger på en pull-strategi, hvor vi engagerer det pågældende eksportlands branche og lader dem beslutte, hvilke kunstnere der bør medvirke i SPOT on Denmark™ i deres land. Dette har en række åbenlyse fordele:

> vi får udvalgt de kunstnere, der har størst potentiale på det pågældende marked.
> branchen på eksportmarkedet føler et medejerskab af fremstødet og involverer sig aktivt i det.
> MXD udøver ikke smagsdommeri – det er markedskræfterne, der udvælger de pågældende kunstnere.

 

MXD’s daglige leder Thomas Rohde siger:
”Den grundlæggende filosofi for al vort arbejde er, at vi skaber platforme, som markedskræfterne kan agere ud fra  – og hvorpå den danske musikbranche og eksportmarkederne lettere kan finde hinanden.
Den valgte tilgang hvor markedskræfterne bestemmer er som sådan ikke funderet i nogen politisk ideologi, men blot sund fornuft og realisme: Det er svært nok for en dansk musikmand at forudsige morgendagens hits i Danmark. At gøre det på alverdens musikmarkeder ville kræve omnipotens. Vi må alt andet lige lade markedskræfterne råde.

Med Eksportstøtte-puljen tilbyder vi en platform for den danske musikbranche, hvor de kan udfolde deres push-strategi. Men det er branchen selv, der må være initiativtageren.
Hvis forretningsplanen og engagementet er på plads, så bakker MXD op med støtte. Og hvad angår MXDs egne projektfremstød, så vil disse i videst muligt omfang været centreret om en pull-strategi, hvor vi involverer og lader eksportmarkederne udvælge de kunstnere, som de mener har den største relevans.”

Succes med SPOT On Denmark™ i udlandet lige nu
Sammen med ROSA – Dansk Rock Samråd afvikler MXD i efteråret en række SPOT On Denmark™ showcases i Europa:
9. oktober var der 850 tilskuere (350 branchefolk- 500 betalende tilskuere) til SPOT On Denmark™@Popkomm i Berlin med syv danske indslag. Popkomm 2008s største succes med et national arrangement!
Senest har tre danske bands været ambassadører for Danmark ved SPOT On Denmark™ @ The Nordic Blizzard Festilval lørdag 25. oktober i Utrecht, Holland, hvor 250-300 tilskuere (af dem små ca. 70 branchefolk) dukkede op til en aften med dansk musik, som med tiden skal vokse til en nordisk festival.
14. november er der SPOT On Denmark™ i på klubben AB i Bruxelles med fire danske indslag og møder mellem dansk og belgisk musikbranche, mens der to uger efter, 29. november, er SPOT On Denmark™-deltagelse af fire grupper på Sonic Visions-festivalen i Luxemburg.

Ved alle fremstødene i Benelux-landene er det udelukkende lokale medier og arrangører, der har udpeget musikken efter besøg på årets SPOT Festival, efter at MXD og SPOT fragtede en bus med 43 medie- og branche-repræsentanter for Benelux-landene til festivalen i juni. Altså er det navne, som de lokale medier/spillesteder selv mener vil kunne gøre sig i de nævnte områder, og derfor også arbejder ekstra på at skabe omtale og opmærksomhed omkring.  

I det hele taget skaber fremstødene da også fin international respons. Eksempler:

"Die Dänen sind die neue Schweden!"
Magasinet Piranha i forbindelse med den danske Popkomm-aften.

”Dansk musik har en enorm kvalitet i bredden – uanset genre. Jeg har set det her i aften – lige fra The Blue Van til Spleen United. Og jeg så det til overmål årets SPOT Festival.”
Thomas Roscheck, marketing- og PR-chef for det store luxenburgske kulturhus Rockhal ved den danske Popkomm-aften. 

”For mig var det helt anderledes end den svenske og norske scene – meget varieret. Men også med meget høj professionalisme og kvalitet”.
Heiko Portale, musikjournalist, Brandenburgeravisen Lausitzer Rundschau ved den danske Popkomm-aften.

”Musikalsk holdt musikken hele vejen igennem … I det hele taget ved vi nu, at dansk musik indeholder en masse vi ikke kender, men som har fortjent at blive hørt.”
Norbert Pek, anmelder ved det hollandske magasin Revu ved SPOT On Denmark i Utrecht."

MUSIC EXPORT DENMARKS NYE KONTOR ETABLERES I DR BYEN, ØRESTADEN PÅ AMAGER
MXDs nye kontor etableres i DR Byen. Herfra vil Thomas Rohde forestå den daglige ledelse af MXDs aktiviteter.

Ud over kontorets ressourcer har MXD indgået en strategisk alliance med ROSA – Dansk Rock Samråd på flere centrale områder. Dels samarbejder MXD med ROSA om produktionen af fremstød under SPOT on Denmark™ og videreudviklingen af konceptet. Endelig har MXD outsourced dele af administrationen af støtteforvaltningen til ROSA.
—-

* MXD-samarbejdet udgøres af Danmarks Radio, Roskilde Festivalen/Venue Fonden, IFPI Danmark og ROSA – Dansk Rock Samråd. DUP – Danske Uafhængige Pladeselskaber har observatørstatus.
 
MXD’s bestyrelse:
Formand: Søren Krogh Thompson, bestyrelsesmedlem IFPI Danmark, chef for pladeselskabet Playground Music Denmark.
Næstformand: Gunnar Madsen, leder af ROSA – Dansk Rock Samråd.
Rikke Øxner, Musikchef for Roskilde Festival.
Lars Skovgaard, Arrangementschef i Danmarks Radio.
Observatør: Nicolaj Hyltén-Cavallius, direktør for Artiscope Music, formand for DUP – Danske Uafhængige Pladeselskaber.


MXD modtager 3,6 mio. kr. årligt i støtte fra Kulturministeriet i perioden 2008-2011 (dog skal fratrækkes et administrationsgebyr til Kunststyrelsen på 3 %).
Derudover betaler de fire hovedaktører tilsammen kr. 950.000 i årligt gebyr til samarbejdet.