Dansk version English version Facebook Youtube Instagram

Orienteringsmøde om SXSW

Publiceret

Torsdag 9. december kl. 10:00–12:00 afvikles møde i Amager Bio (BETA) vedrørende SXSW (South By SouthWest Festivalen i Texas – 16. til 20. marts 2011), hvor DU er yderst velkommen. Også selvom du/I ikke skal til SXSW i 2011, men bare overvejer muligheden i fremtiden.

Formålet med mødet er at udveksle og lære af andres erfaringer – m.h.t. hvordan man optimerer chancerne for at få et konkret udbytte af en showcase på SXSW. Mødet vil bl.a. give input til, hvordan hver enkel af de deltagende grupper og deres bagland på forhånd bør forberede deres USA-besøg med andre aktiviteter på SXSW og aktiviteter på det nordamerikanske marked i det hele taget.

Mødet henvender sig til såvel de garvede SXSW-veteraner som de uerfarne – musikere, branchefolk, organisationerne, journalister etc. Ultimativt set er formålet, at vi ved at stå sammen om indsatsen maksimerer dansk musiks gennemslagskraft på SXSW.

Venligst meld din deltagelse i mødet til dan@mxd.dk.

SPOT On Denmark @ SXSW
MXD – Music Export Denmark og ROSA – Dansk Rock Samråd arrangerer en SPOT On Denmark-showcase på SXSW med støtte fra Statens Kunstråds Musikudvalg. Crunchy Frog er engageret som projektleder af fremstødet. Læs mere herom i den tidligere udsendte pressemeddelelse.

Der var ansøgningsfrist for deltagelse i denne showcase mandag d. 15. november. Lidt over 30 bands har ansøgt. Næste skridt bliver, at en jury bestående af amerikanske branchefolk vil udvælge de i alt otte bands, som skal optræde på SPOT On Denmark-showcasen. Ansøgerne får besked direkte om udfaldet.

For yderligere information – kontakt venligst: Thomas Rohde, thomas@mxd.dk.