Dansk version English version Facebook Youtube Instagram
Publiceret

Puljens formål

Har du en konkret dialog med et eller flere musikselskaber i udlandet (fx et label, booking agentur eller et forlag) om at indgå et samarbejde ift. dit band/artist?

I så fald kan du med denne pulje alliere dig med MXD og invitere de potentielle samarbejdspartnere til en koncert i Danmark, med henblik på at lukke aftaler.

Hvordan fungerer det?

De udenlandske branchefolk inviteres til koncert med din kunstner på et spillested eller en anden lokation. Ansøgeren har ansvar for at arrangere og finansiere dette.

MXD inviterer sammen med dig de udenlandske branchefolk, som har vist interesse, til Danmark. Herudover kan MXD eventuelt komme med forslag til andre branchefolk i udlandet, som ligeledes kunne være oplagte samarbejdspartnere. MXD bekoster dette (dvs. udgifterne til fly og hotel) og en middag med de internationale gæster.

Budgettet for invitationsarbejdet er maksimalt på niveau med koncertomkostningen (leje af spillested, lydmand og PA anlæg, løn til musikere og crew etc.)

Ansøgningsfrister

Der er ingen ansøgningsfrister. Dvs. der kan søges løbende. Og der kan søges indtil budgettet for denne pulje er opbrugt, hvilket vil blive noteret på denne side.

Puljen lanceres på forsøgsbasis i 2019, hvorefter den evalueres og eventuelt forlænges.

Hvem vurderer ansøgningerne?

MXD kan egenhændigt give afslag på ansøgninger, der ikke opfylder kriterierne (se næste punkt).

Øvrige ansøgninger vurderes af MXD’s ledelse samt MXD’s bestyrelse.

Vurderingskriterier

I vurderingen af ansøgningerne kigger vi på:

  • Hype/momentum omkring det band/artist, som ansøgningen vedrører
  • At der er konkrete dialoger (opsummér denne i ansøgningen og vedlæg eventuelt e-mail korrespondance)
  • Om det er sandsynligt, at dialogerne er så konkrete, at de kan resultere i aftaler til bandet/artisten
  • At besøget handler om konkret interesse for en artist, ikke den bredere profilering af et musikselskab og dets samlede artist roster
  • Hvilken tyngde de interesserede musikselskaber har og således: hvad er vækstpotentialet for bandet/artisten via en aftale med disse selskaber?

Hvem kan søge?

Danske bands/artister og musikselskaber.

Hvordan søger du?

Udfyld ansøgningsskemaet her: Ansøgningsskema: Inviter med MXD.

Hvornår får du svar?

Der er en sagsbehandlingstid på max 14 dage.