Dansk version English version Facebook Twitter Youtube Instagram
Thomas Rohde

Vi bestræber os på hele tiden at optimere vores kommunikation og i videst muligt omfang at rådgive via massekommunikation på www.mxd.dk, nyhedsbreve, orienteringsmøder osv. Herved kan vi nå flere mennesker.

Derfor skal vi opfordre dig til at abonnere på MXD’s Nyhedsbreve og at besøge MXD.dk, hvor du finder svar på de hyppigst stillede spørgsmål til MXD samt et omfattende arkiv med tips om musikeksport, eksport-cases, markedsrapporter og meget mere. 

Men MXD tilbyder dog også personlig rådgivning i forhold til følgende:

EKSPORTSTØTTE 

Hvis du overvejer at søge om eksportstøtte

Er du i tvivl, om du kan søge om støtte til dit projekt hos MXD? 

Er du i tvivl, hvornår du optimalt set bør ansøge ift. projektets udvikling og MXD’s ansøgningsfrister? 

Eller har du andre spørgsmål (som du ikke finder svar på her) kan du skrive til: 

Thomas Rohde (thomas@mxd.dk) og Anders Meisner (anders@mxd.dk).

Hvis du har fået eksportstøtte til et projekt 

Ændres projektet undervejs i forhold til det i ansøgningen oplyste (mht. aktiviteter, terminer, samarbejdspartnere etc.), skal dette oplyses til og godkendes af MXD. Du skriver til: 

Thomas Rohde (thomas@mxd.dk).

MXD kan udbetale eksportstøtten, efter at projektet er gennemført og du har indsendt en evaluering med et regnskab til MXD. Har du spørgsmål til dette skriver du til:

Malene Mogensen (malene@mxd.dk).

SPARRING PÅ DIT EKSPORTARBEJDE OG -STRATEGI

MXD tilbyder sparring på dine planer og strategi for musikeksport. 

Denne service er åbent for alle musikbranchefolk og kunstnere, der har modtaget eksportstøtte fra MXD, inden for de sidste to år. 

Du kan således anmode om et personligt møde (fysisk, telefon/video), hvilket du gør via denne formular

Der er en begrænset ressourcekapacitet afsat til denne service, hvorfor MXD ikke kan garantere, at alle anmodninger imødekommes – henvendelser der er ukonkrete vil pr. automatik ikke blive imødekommet. 

Spørgsmål rettes til Carolina Echeverri (carolina@mxd.dk), som forestår rådgivningen.

Bemærk: MXD følger Kulturministeriets tilskudslov og anbefalinger for God Ledelse i Selvejende Kulturinstitutioner, herunder anbefalingerne om åbenhed og gennemsigtighed over for institutionens brugere og de offentlige tilskudsydere. 

Det skal således understreges: at rådgivningen er fortrolig og info herfra ikke deles med MXD’s andre medarbejdere. Ligesom MXD’s rådgiver ikke er involveret i sagsbehandlingen af ansøgninger til MXD’s eksportstøtte-puljer. Dette sikrer, at alle ansøgere har en ens adgang til MXD’s støttemidler og alene vurderes på baggrund af de informationer, som er medtaget i ansøgningen. 

BLIV INTRODUCERET TIL MUSIKSELSKABER I DE ØVRIGE NORDISKE LANDE

MXD samarbejder med musikeksport-kontorerne i Finland, Island, Sverige og Norge omkring det nordiske musikeksport-program, Nomex, som producerer bl.a. Ja Ja Ja i Berlin og London, Handelsmissioner til USA, Japan, Sydkorea og en lang række andre projekter.

NOMEX tilbyder endvidere at introducere danske musikbranchefolk (og fra øvrige lande) for branchefolk og musikselskaber i de øvrige nordiske lande. Du kan rette henvendelse herom ved at skrive direkte til de enkelte musikeksport-kontorer. 

Se hvem du skriver til her: The Nordic Advisors.