Dansk version English version Facebook Youtube Instagram
Publiceret

BEMÆRK: DENNE SIDE OPDATERES LØBENDE.

Denne side er under konstant optimering, blandt andet på grundlag af det input vi får fra dig og andre læsere.

Ofte stillede spørgsmål om eksportstøtte

Hvordan søger jeg om eksportstøtte?
MXD medfinansierer musikbranchens eksportprojekter igennem tre puljer med hvert sit formål. Du kan læse mere herom og tilgå ansøgningsskemaerne her.

Skal MXD’s elektroniske ansøgningsskemaerne altid benyttes?
Ja, MXD modtager kun ansøgninger i dette format.

Vi ser flere fordele i at anvende et fast ansøgningsskema: Først og fremmest giver det dig et klart billede af, hvad MXD lægger vægt på. Og så er det med til at sikre, at ansøgningerne bedømmes og prioriteres ud fra de samme kriterier.

Hertil kommer de betragtelige administrative besparelser, som MXD opnår igennem en automatisering af processerne omkring sagsbehandlingen, økonomistyring, evaluering og udtræk af diverse statistikker.

Hvordan vurderer MXD min ansøgning?
Bedømmelsen af en ansøgning er alene baseret på en vurdering af, hvor stærk en forretningsplan projektet er funderet i. Se hvilke kriterier MXD lægger vægt på her.

Min ansøgning må tydeligvis “score højt” i relation MXD’s vurderingskriterier – Så kan jeg være sikker på at få støtte?
Nej, der er ikke fastsat et tærskelniveau, hvor alle projekter der vurderes at være på eller over dette niveau imødekommes med støtte.

Der er en stor søgning om eksportstøtte. MXD ønsker at muliggøre ambitiøse tiltag på eksportmarkederne. Og fremfor at uddele lidt støtte til alle eller mange projekter, ønsker MXD at kunne gøre en reel forskel. Så ved hver uddelingsdelingsrunde foretager MXD en hård prioritering, hvor der gives tilsagn om støtte til de mest overbevisende ansøgninger, indenfor det afsatte budget til uddelingen.

Der er sket mere, siden jeg indsendte ansøgningen (og som jeg stadig venter svar på)…
Er det muligt at få genåbnet ansøgningen, således at jeg kan tilføjet disse ting?
Der kan almindeligvis ikke rettes i ansøgningen, efter at den er indsendt. Men opdager du større fejl eller er der sket en væsentlig udvikling i projektet, som kan styrke ansøgningen, kan du anmode om at få åbnet din ansøgning (skriv til info@mxd.dk). Det er dog aldrig muligt at redigere og genindsende en ansøgning efter ansøgningsfristens udløb. Og der kan på intet tidspunkt sendes supplerende oplysninger til ansøgningen via e-mail.

Hvor mange forsøg har man?
Nogen gange vender MXD tilbage til ansøgeren med tilbud om at uddybe visse aspekter af ansøgningen, hvorefter MXD genvurderer projektet. Men oftest gives der et tilsagn eller afslag. Og ved afslag kan der ikke søges om støtte til det samme projekt igen.

Det er dog naturligvis muligt at søge om støtte til andre projekter med kunstneren.

Jeg vil gerne invitere MXD til den næste koncert med vores band. Hvis I ser os live, bliver vores chancer for støtte da større?
Tak for invitationen, det sætter vi pris på. MXD fokuserer på forretningen i musikken; Bedømmelsen af en ansøgning er alene baseret på en vurdering af, hvor stærk en forretningsplan ansøgningen er funderet i. Mulighederne for eksportstøtte øges altså ikke af, at MXD ser musikken live. Vi elsker livemusik og går ofte til koncert, men vi har ikke tid til at imødekomme alle invitationer.

Ofte stillede spørgsmål om branchefestivaler og MXD’s showcases

Kan MXD hjælpe med at anbefale mit band til en branchefestival?
Nej. Dels er det MXD’s politik i videst muligt omfang at overlade udvælgelsen af bands til de lokale aktører (læs bl.a. om MXD’s pull-strategi her). Dels kan det forvride den frie konkurrence på forskellige måder, hvis MXD entydigt anbefaler enkelte kunstnere.

Bemærk, at dette også gælder SPOT Festival.

Du finder en liste over en række af de vigtigste festivaler med link til websites og ansøgningsskemaer her.

Hvordan deltager man i MXD’s fremstød?
Se hvordan du deltager i MXD’s netværksarrangementer med den internationale musikbranche og hvordan bands udvælges til MXD’s eksportprojekter her.

Ofte stillede spørgsmål om anden støtte (end finansiel støtte) og rådgivning fra MXD

Vi skal spille i udlandet, kan MXD hjælpe med at invitere branchefolk og medier til vores koncert?
MXD har desværre ikke ressourcer til at engagere sig direkte i organiseringen og promoveringen af alle branchens fremstød i udlandet. Men vi bruger derimod gerne vores Twitter, Facebook etc. til at promovere dit projekt og aktivere vores netværk.

Send færdige tekster på både dansk og engelsk til pr@mxd.dk

Vi forsøger at medtage mest muligt, men kan ikke garantere, at dit materiale bringes.