Dansk version English version Facebook Youtube Instagram
Opdateret

Overblik over MXD’s eksportstøttepuljer, vurderingskriterier etc.

Vi bestræber os på hele tiden at optimere vores kommunikation og i videst muligt omfang at dele viden og rådgive via massekommunikation på www.mxd.dk, orienteringsmøder etc. Herved kan vores ressourcer komme flest mulige til gavn. 

Du finder info om MXD’s eksportstøttepuljer her:

Du finder også svar på en række ofte stillede spørgsmål vedrørende eksportstøtten her: FAQ

Personlig rådgivning ift. eksportstøtten

Hvis du efter at have læst ovenstående artikler fortsat er i tvivl om:

  • hvorvidt du kan søge om støtte til dit projekt hos MXD?
  • hvornår du optimalt set bør ansøge ift. projektets udvikling og MXD’s ansøgningsfrister? 

Eller har du andre spørgsmål kan du skrive til: Thomas Rohde (thomas@mxd.dk) og Anders Meisner (anders@mxd.dk).

Hvis du har fået eksportstøtte til et projekt 

Ændres projektet undervejs i forhold til det i ansøgningen oplyste (mht. aktiviteter, terminer, samarbejdspartnere etc.), skal dette oplyses til og godkendes af MXD. Du skriver til: Thomas Rohde (thomas@mxd.dk).

MXD kan udbetale eksportstøtten, efter at projektet er gennemført og du har indsendt en evaluering med et regnskab til MXD. Har du spørgsmål til dette skriver du til MXDs bogholderi (controller@mxd.dk).