Dansk version English version Facebook Youtube Instagram
Publiceret

Overblik over MXD’s eksportstøttepuljer, vurderingskriterier etc.

Vi bestræber os på hele tiden at optimere vores kommunikation og i videst muligt omfang at dele viden og rådgive via massekommunikation på www.mxd.dk, orienteringsmøder etc. Herved kan vores ressourcer komme flest mulige til gavn. 

Du finder info om MXD’s eksportstøttepuljer her:

Personlig rådgivning ift. eksportstøtten

Hvis du efter at have læst ovenstående artikler fortsat er i tvivl om:

  • hvorvidt du kan søge om støtte til dit projekt hos MXD?
  • hvornår du optimalt set bør ansøge ift. projektets udvikling og MXD’s ansøgningsfrister? 

Eller har du andre spørgsmål kan du skrive til: Thomas Rohde (thomas@mxd.dk) og Anders Meisner (anders@mxd.dk).

Hvis du har fået eksportstøtte til et projekt 

Ændres projektet undervejs i forhold til det i ansøgningen oplyste (mht. aktiviteter, terminer, samarbejdspartnere etc.), skal dette oplyses til og godkendes af MXD. Du skriver til: Thomas Rohde (thomas@mxd.dk).

MXD kan udbetale eksportstøtten, efter at projektet er gennemført og du har indsendt en evaluering med et regnskab til MXD. Har du spørgsmål til dette skriver du til: Malene Mogensen (malene@mxd.dk).