Dansk version English version Facebook Twitter Youtube Instagram
admin

Vedtægter

MXD – Music Export Denmark er organiseret som en forening. Vedtægterne kan hentes her.

Strategi for perioden 2016-19

Musikeksporten og MXD – Music Export Denmark er ét af initiativerne under Kulturministerens Musikhandlingsplan, “Talent Forpligter”, for perioden 2015-18. 

Rammerne for videreførelsen af Kulturministeriets støtte til MXD beskrives i MXDs Strategi 2016-19

Årsregnskaber 2016-2019

MXD Årsrapport 2016
MXD Evaluering 2016

Rammeaftale og strategi for perioden 2012-2015

Den gældende rammeaftale mellem Kulturministeriet og MXD løber indtil udgangen af 2015. Hent den her: Kulturministeriets Rammeaftale med MXD for 2012-15

Til grund for aftalen ligger MXD’s strategi for perioden 2012-2015 inkl. budget, succesindikatorer og nøgletal. Hent dette materiale her: MXD Strategi 2012-15

Årsregnskaber 2012-2015

MXD’s afrapportering sker via bl.a. årsregnskabet og ledelsesberetningen heri, som redegør for både årets økonomiske og faglige resultater.

Periodens årsregnskaber kan hentes nedenfor:

MXD Årsrapport 2015
MXD Årsrapport 2014
MXD Årsrapport 2013
MXD Årsrapport 2012