Dansk version English version Facebook Twitter Youtube Instagram
Thomas Rohde

MXD – Music Export Denmark blev etableret i 2004 af Dansk Rock Samråd (ROSA), DR, IFPI Danmark og Venuefonden for at samle erfaringer, netværk og kompetencer – med henblik på at etablere en mere effektiv eksponering af dansk musik i udlandet.

I 2010 gik Roskilde Festival ind i MXD, i stedet for Venue Fonden. Og i 2011 indtrådte KODA som medlem, mens DR udtrådte. Danske Uafhængige Pladeselskaber (DUP) har haft observatørstatus i MXD indtil 2011.

Den brede opbakning til ideen omkring MXD fik Kulturministeriet til at støtte økonomisk med et tilskud på 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008. Under Kulturministeriets foregående musikhandlingsplan, Nye Toner, for perioden 2008-2011, udgjorde det årlige tilskud til MXD 3,6 mio. kr. Under den nye musikhandlingsplan, En Musikscene – Mange Genrer, for perioden 2012-2015, er tilskuddet øget til 4,0 mio. kr. årligt.

Bestyrelse
MXD´s bestyrelse er sammensat af en repræsentant fra hver medlemsorganisation. Bestyrelsens opgaver omfatter også uddeling af eksportstøtte. Se bestyrelsen her.

Administration
Administrationen har hovedkontor i København, mens bogholderi og teknisk support er outsourcet til ROSA i Aarhus. Se de løst og fast tilknyttede medarbejdere her.

Medlemmer
Mens MXD’s eksportaktiviteter finansieres af Kulturministeriet, finansieres driften af MXD af foreningens medlemmer: IFPI Danmark, KODA, Roskilde Festival og Dansk Rock Samråd (ROSA). Se kontaktinfo på disse organisationer her.