Dansk version English version Facebook Youtube Instagram
Opdateret

MXD – Music Export Denmark blev etableret i 2005 af Ifpi Danmark, Danmarks Radio, Venuefonden og Dansk Rock Samråd (ROSA) for at samle erfaringer, netværk og kompetencer – med henblik på at etablere en mere effektiv eksponering af dansk musik i udlandet.

I 2010 gik Roskilde Festival ind som medlem, i stedet for Venue Fonden. Og i 2011 indtrådte KODA som medlem, mens DR udtrådte. Danske Uafhængige Pladeselskaber (DUP) har haft en observatørstatus i MXD indtil 2011.

Den brede opbakning til ideen omkring MXD fik Kulturministeriet til at støtte økonomisk med et årligt tilskud på 3,5 mio. kr., der fra 2012 og frem blev øget til 4,0 mio. kr. årligt. Tilskuddet til MXD er en del af Kulturministeriets Musikhandlingsplan, der finansieres via aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formål.

Bestyrelse

MXD´s bestyrelse er sammensat af en repræsentant fra hver medlemsorganisation samt et eksternt bestyrelsesmedlem. Se bestyrelsen her.

Administration

Administrationen har hovedkontor i København, mens bogholderi og teknisk support er outsourcet til SPOT Festival i Aarhus. Se de løst og fast tilknyttede medarbejdere her.

Medlemmer

Mens MXD’s eksportaktiviteter finansieres af Kulturministeriet og musikbranchen, finansieres driften af MXD af foreningens medlemmer: IFPI Danmark, KODA, Roskilde Festival og Dansk Rock Samråd (ROSA). Se kontaktinfo på disse organisationer her.