Dansk version English version Facebook Twitter Youtube Instagram
Thomas Rohde

MXD´s bestyrelse er sammensat af en repræsentant fra hver medlemsorganisation.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for MXD’s drift og udvikling. MXD’s direktør fremlægger således foreningens overordnede organisation, målsætning, strategier og handlingsplaner for bestyrelsen til drøftelse og godkendelse.

Bestyrelsens opgaver og ansvar omfatter også uddeling af eksportstøtte, hvor bestyrelsen har den endelige beslutning (Ved uenighed træffes en flertalsafgørelse. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme).

Søren Krogh transparent Formand
Søren Krogh Thompson
Bestyrelsesmedlem af IFPI Danmark
Chef for pladeselskabet Playground
 
Gunnar transparent Næstformand
Gunnar K. Madsen
Daglig leder af ROSA – Dansk Rock Samråd
 
anderswahren01_credit_julie_hjort transparent Bestyrelsesmedlem
Anders Wahrén
Divisionschef Indhold, Roskilde Festival-gruppen
 
6209_folmann transparent Bestyrelsesmedlem
Martin Folmann
KODA
 
  Eksternt bestyrelsesmedlem
Hanne Kirk 
Advokat, PHD