Dansk version English version Facebook Twitter Youtube Instagram
Thomas Rohde

MXD´s bestyrelse er sammensat af en repræsentant fra hver medlemsorganisation.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for MXD’s drift og udvikling. MXD’s direktør fremlægger således foreningens overordnede organisation, målsætning, strategier og handlingsplaner for bestyrelsen til drøftelse og godkendelse.

Bestyrelsens opgaver og ansvar omfatter også uddeling af eksportstøtte, hvor bestyrelsen har den endelige beslutning (Ved uenighed træffes en flertalsafgørelse. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme).

Søren Krogh transparent Bestyrelsesleder
Søren Krogh Thompson
Bestyrelsesmedlem af IFPI Danmark
Chef for pladeselskabet Playground
 
anderswahren01_credit_julie_hjort transparent Vicebestyrelsesleder
Anders Wahrén
Program Director, Roskilde Festival
 
6209_folmann transparent Bestyrelsesmedlem
Martin Folmann
Medlemschef, KODA
 
  transparent Bestyrelsesmedlem
Nanna Kalinka Bjerke
ROSA – Dansk Rock Samråd
 
  Eksternt bestyrelsesmedlem
Hanne Kirk 
Advokat, PHD