Dansk version English version Facebook Youtube Instagram
Opdateret

Strategien, der skal realisere MXD’s formål og mission, indeholder tre hovedopgaver:

1. Eksportstøtte
2. Internationale projekter
3. Evaluering, analyse & videndeling

Nedenstående giver et indblik i, hvad disse opgaver omfatter, og linker til uddybende artikler på siten:

1. Eksportstøtte

Danske kunstnere og musikselskaber kan søge MXD om støtte til både egne eksportprojekter og til deltagelse i MXD’s eksportprojekter i udlandet. Se hvad der kan søges om støtte til her.

MXD foretager som sådan ikke en vurdering af musikkens kunstneriske kvaliteter, men fokuserer på, om der er et marked for musikken. En ansøgning vurderes således på projektets forretningsmæssige vækstpotentiale. Se hvilke kriterier MXD lægger vægt på her.

2. Internationale projekter

Ved siden af den direkte finansielle og rådgivningsmæssige støtte til branchen er MXD selv engageret i eksportfremstød (enten som projektejer eller medproducent), der blandt andet har følgende formål: 

  • At præsentere nye danske talenter for den lokale musikbranche, medierne og musikforbrugerne på eksportmarkederne.
  • At styrke samarbejdet mellem danske og udenlandske musikselskaber og kunstnere omkring skabelse og afsætning af ny dansk musik til det globale musikmarked.
  • At styrke danske kunstneres og musikselskabers internationale netværk og eksportkompetencer.

Du finder et overblik over MXD’s projekter her.

3. Evaluering, analyse & videndeling

MXD’s tredje hovedopgave spænder over en række forskellige aktiviteter:

  • PR-aktiviteter.
  • Videreudviklingen af MXD’s databaser, der er fundamentet for MXD’s ”Market Intelligence System”, som indsamler data fra såvel interne som eksterne kilder – fra MXD’s netværk og fra evalueringerne af MXD’s og musikbranchens eksportprojekter.
  • Produktion af cases, markedsrapporter, know how-artikler etc.
  • Videndeling og kompetenceudvikling på grundlag af ovennævnte data, hvilket sker via seminarer, orienteringsmøder, individuel sparring og artikler på MXD.dk – i MXD’s VIDENSBANK findes blandt andet følgende værktøjer: TIPS, KNOW-HOW OG BRANCHEFOLK, MARKEDSRAPPORTER og FORRETNINGSCASES.

MXD’s samlede strategi kan hentes her.