Dansk version English version Facebook Twitter Youtube Instagram
Thomas Rohde

Du kan søge om at optræde på Ja Ja Ja Club Night i London via dette ansøgningsskema

Du kan søge om at optræde på Ja Ja Ja Club Night i Berlin via dette ansøgningsskema

Ansøgningsskemaerne sendes til jajaja@mxd.dk

MXD foretager den første kuratering ud fra nedenstående vurderingskriterier. Den endelige udvælgelse foretages af den engelske/tyske bookinggruppe.

Hvordan vurderes din ansøgning?
En af de vigtigste forudsætninger for at komme i betragtning til Ja Ja Ja Club Night er, at artistens manager og øvrige bagland er indstillet på, at yde en stor indsats for at optimere promoveringen af både artisten og eventen overfor den engelske/tyske musikbranche. Det er et fælles ansvar, at aftenen bliver en succes.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Artistens navn
  • Artistens danske bagland (management, agentur, pladeselskab, forlag etc.)
  • Artistens engelske/tyske set-up (management, agentur, pladeselskab, distributør, pr-team, advokat, publisher etc.)
  • Links til musik (Stream eller download links. Vær opmærksom på, at mp3- og .wav-filer frabedes!)
  • Kort beskrivelse af momentum på det engelske/tyske marked.
  • Kort beskrivelse af allerede eksisterende presseomtale i England/Tyskland.
  • Kort beskrivelse af allerede eksisterende interesse/dialoger med mulige engelske/tyske samarbejdspartnere.
  • Kort beskrivelse af den planlagte handlingsplan for artistens aktiviteter i England/Tyskland.

Alle ovennævnte punkter skal inkluderes i ansøgningen (Hvis der indtil videre ikke har været nogen aktiviteter i England/Tyskland i forhold til de pågældende punkter, anføres dette).

Hvem vurderer din ansøgning?
MXD foretager en første sortering af de danske ansøgninger, hvor ansøgere uden resultater eller et forretningsmæssigt set-up i England/Tyskland frasorteres. Alle øvrige ansøgninger sendes til bookinggruppen, der foretager det endelige valg. Nedenfor ses, hvem der sidder i de to bookinggrupper:

Bookinggruppe for Ja Ja Ja Club Night Berlin

Bookinggruppe for Ja Ja Ja Club Night London