Dansk version English version Facebook Twitter Youtube Instagram
admin

Er dit band blevet udvalgt til Ja Ja Ja Club Night?
Eller tager du derover som brancheperson for at pleje og udvide netværket?

Så vær opmærksom på, at der kan søges om eksportstøtte til deltagelse i disse arrangementer.

Hvem kan søge?

  • Bandet/kunstneren.
  • 1 crew-person (roadie, tour manager etc.).
  • Såvel bandets som øvrige danske branchepersoner kan søge.

Hvad og hvor meget?

  • Til rejse og opholdsudgifterne forbundet ved showcasen.
  • Der ydes en støtte på op til 1.000 kr. pr. person i relation til Ja Ja Ja Club Night London og 1.700 kr. pr. person i relation til Ja Ja Ja Club Night Berlin. Støtten kan dog maksimalt udgøre 50 % af omkostningerne. Dvs. hvis der ”kun” har været udgifter på fx 1.400 kr. for en given person, kan denne således maksimalt få 700 kr. i støtte.

Hvordan søges der?

Dealines (bemærk dog næste punkt)

  • Ansøgningen skal være indsendt inden, at Ja Ja Ja Club Night afvikles.

Hvis du søger om eksportstøtte til både en Ja Ja Ja Club Night og andre aktiviteter

Det er muligt at medtage din deltagelse i Ja Ja Ja Club Night i en ansøgning, som vedrører flere aktiviteter, men her skal du være opmærksom på følgende deadlines:

  • Bandet/kunstneren (dvs. puljen ”Eksportstøtte til markedsudvikling”): Hvis din ansøgning også vedrører andre aktiviteter end blot din optræden på Ja Ja Ja Club Night, skal du være opmærksom på, at den samlede ansøgning skal være indsendt inden, nogen af aktiviteterne er blevet afviklet. MXD yder ikke støtte til aktiviteter, som er afviklet før en given ansøgningsfrist. Pt. er der ansøgningsfrist den femtende i hver måned, undtaget juli måned.
  • Branchepersoner (dvs. puljen ”Eksportstøtte til branchefolk”): Ansøgningen skal være indsendt inden nogen aktiviteter er helt eller delvist afviklede.