Dansk version English version Facebook Youtube Instagram
Publiceret

Er dit band blevet udvalgt til Ja Ja Ja Club Night?
Eller tager du derover som brancheperson for at pleje og udvide netværket?

Så vær opmærksom på, at der kan søges om eksportstøtte til deltagelse i disse arrangementer.

Hvem kan søge?

  • Bandet/kunstneren.
  • 1 crew-person (roadie, tour manager etc.).
  • Såvel bandets som øvrige danske branchepersoner kan søge.

Hvad og hvor meget?

  • Til rejse og opholdsudgifterne forbundet ved showcasen.
  • Der ydes en støtte på op til 1.000 kr. pr. person i relation til Ja Ja Ja Club Night London og 1.700 kr. pr. person i relation til Ja Ja Ja Club Night Berlin. Støtten kan dog maksimalt udgøre 50 % af omkostningerne. Dvs. hvis der ”kun” har været udgifter på fx 1.400 kr. for en given person, kan denne således maksimalt få 700 kr. i støtte.

Hvordan søges der?

Deadlines

  • Ansøgninger om “eksportstøtte til markedsudvikling” skal indsendes til vanlig deadline, dvs. d. 15. i hver måned, og inden at Ja Ja Ja Club Night er afviklet (NB: Husk at MXD holder lukket og ikke modtager ansøgninger i juli måned). Ansøgningen kan også vedrøre andre aktiviteter end blot din optræden på Ja Ja Ja Club Night
  • Branchepersoner (dvs. puljen ”Eksportstøtte til branchefolk”): Ansøgningen skal være indsendt inden afrejse.