Dansk version English version Facebook Youtube Instagram

Planer om USA-turné? Vær i god tid, –endda MEGET god tid.

Publiceret

Under Byen har været på flere USA-turneer –
her i Los Angeles, marts 2007 – med Jesper
Majdall som arbejdshesten bag
ansøgningerne om midlertidigt arbejdsvisa.
(Foto: Henrik Friis)

For rigtigt mange musikere fremstår USA, rockens fædreland, som det forjættende sted at prøve de musikalske ambitioner af. Men inden drømmen overhovedet kan blive afprøvet, er der en række forberedelser, der skal tages hånd om. Ellers får man ikke så meget som en lilletånegl inden for i musikdrømmenes land, og bliver i stedet sendt tilbage med første fly af immigrationsmyndighederne.

Det er der allerede en del danske navne, der har erfaret, fordi indrejsepapiret – et midlertidigt arbejdsvisum – ikke har været i orden, så man i stedet ender op med massive udgifter til fly, bestilte overnatninger m.v. som er totalt spildt. Ud over de ødelagte musikalske muligheder, selvfølgelig.

Det overordnede råd er: Vær i god tid. Men som følge af stadige ændringer og øgede opstramninger, når det gælder det midlertidige arbejdsvisum, som SKAL bruges ved turneer i i USA, må det råd nu ændres til: Vær i MEGET god tid – og følg i øvrigt hele tiden med i de ændringer og opstramninger, der synes at forekomme på området, som følge af 11. september-tragedien for otte år siden.

VÆR I GOD TID – lyder det
overordnede råd fra Jesper
Majdall.
(Foto: Henrik Friis)

Vi har bedt en erfaren herre ud i visum-ansøgninger for musikere om at øse af sine erfaringer: Jesper Majdall fra Volcano Management, der gennem årene har fået sendt navne som Under Byen, Figurines m.fl. på lange USA-turneer.

Nedenfor ses en what-to-do gennemgang på baggrund af Majdalls erfaringer – men derudover understreger manageren, at det er vigtigt konstant at holde sig opdateret.

– Mine råd hér – eller dele af dem – kan være historie eller i hvert fald mangelfulde i morgen. Praksis skifter ofte, så der er ingen 100 procent facit-liste at læne sig op ad. Personligt har jeg ikke oplevet de helt store problemer, men andre har, og for at minimere risikoen for at dårligt resultat, er det vigtigt med gode samarbejdspartnere i USA som har erfaring inden for området – og så at være i rigtig god tid.

– For det er det vildt omstændigt – også når det gælder det forberedende arbejde, siger han.

Generelt

 1. Skal man optræde ved kommercielle koncerter på klubber, festivaler m.v. i USA skal man bruge et midlertidigt arbejdsvisum (her er et turist-visum ikke nok – har man kun dét, betyder det afvisning af immigrationsmyndighederne ved ankomsten og tvungen hjemsendelse).
 2. Helt lukkede arrangementer uden entré eller udelukkende PR (forhandlinger, promotion , interviews m.v. – eller indspilninger, hvis musikken IKKE skal udgives i USA) burde kunne klares via et normalt turist-visum.

Indledende forberedelse
Lav en plan for USA-besøget i samarbejde med den amerikanske promoter eller det management/pladeselskab, der gerne vil have jer til at turnere – så detaljeret som muligt med fastlagte datoer for koncerter, interviews m.v.

Trin 2
Mindst 90 arbejdsdage før den planlagte rejse: Tag kontakt til en amerikansk advokat eller organisation med erfaring i visumansøgning for musikere, kunstnere m.v. De skal fremføre jeres sag for de amerikanske immigrationsmyndigheder og skaffe jer visum-tilladelsen.
Men før de kontakter myndighederne, skal de bruge flere forskellige ting:

 • I skal have en invitation fra en amerikansk petitioner/arbejdsgiver (bookingagent, pladeselskab el. lign.) som garanterer for jer og for rigtigheden af jeres USA-planer.
 • I skal (i skemaform – sendes til jer af advokat/org.) redegøre for detaljerede personlige oplysninger på alle, der er med på rejsen – også lydfolk, barnepiger m.v.
 • I skal producere en pressemappe på 20-30 sider, der både kan illustrere jeres karriere og formåen i Danmark og også gerne udlandet. Ved danske/ikke-engelske artikler skal man oversætte overskrifter, oversætte citater m.v. De vil simpelthen se, at det er en professionel gruppe/virksomhed, der er tale om. (faktisk er der meget store internationale grupper, der er blevet afvist, fordi de ikke havde lavet dette arbejde).
 • Der forlanges et itinerary på hvor mange shows, der er planlagt, stat, by, klub, dato – det kan være svært tre-fire måneder før en turné, men så må man komme med sandsynlige bud på det.
 • Man skal lave angivelse af indtjening (anslået pr. koncert man spiller).
 • Der skal være officielt brev fra dansk pladeselskab og management om gruppen/solisten og om at der er planlagt turné i USA.

Alt dette skal advokaten/organisationsen bruge, før de kan fremlægge jeres ansøgning for immigrationsmyndighederne (U.S. Citizenship & Immigration Services).

Trin 3
Når immigrationsmyndighederne har behandlet sagen, og hvis I har fået den midlertidige arbejdstilladelse, kan man formelt ansøge om et interview på Den amerikanske Ambassade i København for at få det endelige visa.
Også det kræver forberedelse:

 • Man ansøger on-line om interview – med oplysninger om planer for USA-opholdet, danske data m.v. , og skal desuden printe formularer ud som skal udfyldes og tages med til interviewet på ambassaden . Nogen nær alt skal skrives ned: Tidligere skoler, tidligere og nuværende arbejdsgivere, hvilke lande man har besøgt – og hvor længe m.v.. Igen: det er omstændeligt, så afsé tid til det.
 • Man skal indbetale et gebyr (pt. 750 kr. red) pr. ansøger, der skal til interview på ambassaden. Det skal indbetales til ambasadens konto i Jyske Bank – og man SKAL have indbetalingskvitteringen med til interviewet. (Betaling via netbank er IKKE gyldig, red.)
 • Man skal huske frankeret svarkuvert ( pt. kr. 81 i porto til anbefalet brev, red.).

Trin 4
Interviewet på ambassaden tager ca. 15 minutter pr. person. Man spørges om formål med besøg, relation til USA. mv.
Få dage efter godkendt interview kommer passet indeholdende det midlertidige arbejdsvisa med posten.

Øvrige råd

 • Man kan ansøge om 1- eller 3-årigt midlertidigt arbejdsvisa. Typisk får man et 1-årigt, så hvis det overhovedet kan lade sig gøre, bør man planlægge endnu en turné inden for visaets gyldighedsperiode. For ellers skal man hele møllen igennem en gang til – inklusive omkostninger.
 • Planlæg så mange koncerter som muligt. At tage til USA blot for et par koncerter er en meget dyr fornøjelse.
 • Har man mindre end 90 arbejdsdage til rådighed inden afrejse, kan ansøgning også lade sig gøre – men mod et ekstra fee på 1000 dollars (se udgiftsskema nedenfor). Altså er det en god grund til at være i god tid.
 • Lav en god forberedelse – det meste kan læses på nettet. (se evt. links nedenfor, red.)
 • Og: Det er ulovligt at “tage chancen” på et turist-visum. Lad være!

– –
Man skal påregne følgende udgifter omkring ansøgning om midlertidig arbejdsvisa:

Salær til amerikansk organisation/advokat (anslået)
1200-1500 USD/6-7.500 kr.
Pris er inklusive afgifter til immigrationsmyndigheder m.v.
(udgift er den samme uanset om man er solist el. band)

Salær v. Den amerikanske Ambassade, Kbh.
750 kr. pr. person

Porto til forsendelse af pas
81 kr. pr. person

EKSTRA: udgift – “speed-ansøgning”:
Salær for “Premium Processing” fee
1000 USD/5.000 kr.

(ved under 90 arbejdsdage til afrejse)

– – –
DEN DANSKE AMBASSADE, DANMARK
Læs mere om visa-ansøgning m.v. hér:

ADVOKATER/ORGANISATIONER m. erfaring i visum-ansøgning:
Man må ty til nettet – eller kolleger inden for musikbranchen – for at få råd om advokater, som har erfaring i at føre sager om midlertidigt arbejdsvisum igennem over for de amerikanske immigrationsmynmdigheder.

Desuden findes organisationer som påtager sig arbejdet – vi nævner to af eksemplerne her, som andre danske musikere har benyttet, men understreger samtidig at MXD IKKE ER ANSVARLIG for organisationernes effektivitet vedr. visum-ansøgningerne – eller mangel på samme. Spørg jer for!

Tamizdat (US)
Traffic Control Group (UK)

Derudover:
Artist From Abroad (US)
Site med information for musikere m.v. der ønsker visum til USA

OBS: Ved turnévirksomhed for solister/grupper i visum-krævende lande – eksempelvis USA – SKAL gyldigt visum og andre indrejsetilladelser være på plads for at MXD kan udbetale eventuel støtte.