Dansk version English version Facebook Youtube Instagram
Opdateret

Der uddeles en støtte på mellem 0 til maksimalt 50 % af støttegrundlaget(1) for et projekt. Dette sikrer, at MXD som udgangspunkt altid kun medfinansierer projekter, som musikbranchen selv tror på og er rede til at investere i.

Der er en stor søgning om eksportstøtte. Og eftersom MXD ønsker at muliggøre ambitiøse tiltag på eksportmarkederne, har MXD valgt at fokusere på et mindre antal projekter – at kunne gøre en reel forskel for nogen – fremfor at uddele lidt støtte til alle eller mange projekter.

Ved hver uddelingsrunde foretages der derfor en prioritering, hvor der gives tilsagn om støtte til de mest overbevisende ansøgninger, indenfor det afsatte budget til uddelingen.

Der er med andre ord ikke fastsat et tærskelniveau, hvor alle projekter der vurderes at være på eller over dette niveau imødekommes med støtte.

 


(1) Det fremgår af ansøgningsskemaet, hvorledes støttegrundlaget beregnes.