FAQ

Ofte stillede spørgsmål om MXD-støtte

Skal MXD’s elektroniske ansøgningsskemaer altid benyttes?
Ja, MXD modtager kun ansøgninger i dette format.

Der er flere fordele ved at anvende et fast ansøgningsskema. For det første giver det dig et klart billede af, hvad MXD lægger vægt på, og det sikrer, at ansøgningerne bedømmes og prioriteres ud fra de samme kriterier.

Derudover resulterer det i betydelige administrative besparelser, idet MXD automatiserer processerne omkring sagsbehandling, økonomistyring, evaluering og udtræk af statistikker.

Hvordan vurderer MXD min ansøgning?
Bedømmelsen af en ansøgning baseres udelukkende på, hvor stærk en forretningsplan projektet er funderet i. Se hvilke kriterier MXD lægger vægt på her.

Min ansøgning må tydeligvis “score højt” i forhold til MXDs vurderingskriterier – så kan jeg være sikker på at få støtte?
Nej, der er ikke fastsat et tærskelniveau, hvor alle projekter, der vurderes at være på eller over dette niveau, imødekommes med støtte. Ved hver uddelingsrunde foretager MXD en nøje prioritering og tilsagn gives til de mest overbevisende ansøgninger inden for det afsatte budget. Læs om MXD’s uddelingspolitik her.

Kan jeg få genåbnet ansøgningen, hvis der er sket ændringer siden indsendelsen?
Normalt kan der ikke rettes i ansøgningen efter indsendelse. Hvis der er større fejl eller væsentlige ændringer i projektet, som kan styrke ansøgningen, kan du anmode om at få åbnet din ansøgning ved at skrive til info@mxd.dk. Dog er det ikke muligt at redigere og genindsende en ansøgning efter ansøgningsfristens udløb, og der kan ikke sendes supplerende oplysninger via e-mail.

Hvor mange forsøg har man?
MXD kan nogle gange vende tilbage med tilbud om at uddybe visse aspekter af ansøgningen. Ofte gives der dog et tilsagn eller afslag. Ved afslag kan der ikke søges om støtte til det samme projekt igen, men det er naturligvis muligt at søge støtte til andre projekter med kunstneren.

Kan en invitation til en live-optræden øge chancerne for støtte fra MXD?
Tak for invitationen, det sætter vi pris på. MXD fokuserer på forretningen i musikken; Bedømmelsen af en ansøgning er alene baseret på en vurdering af, hvor stærk en forretningsplan ansøgningen er funderet i.

 

Redigeret
11.12.2023