MXD-sparring på dit internationale arbejde

Individuel sparring – Book et møde med MXD 

Det er naturligvis meget individuelt, hvilke eksportmarkeder der er de mest oplagte for din musik, hvordan den bedst lanceres og hvilke samarbejdspartnere på eksportmarkederne, der er det rigtige match. 

Her kan et blik og input udefra være meget værdifuldt. 

MXD tilbyder derfor også individuel sparring, i et uformelt og fortroligt samtalerum.  

Denne service er åbent for alle musikbranchefolk og kunstnere, der har modtaget støtte fra MXD, inden for de sidste to år. 

Du kan anmode om et personligt møde (fysisk, telefon/video). Formålet kan være ganske bredt og åbent, som f.eks. de første skridt på et nyt marked eller en marketing- og promotionkampagne for et album i flere territorier. 

Ønsker du at booke et sparringsmøde, så skriv til Carolina Echeverri (carolina@mxd.dk), som forestår sparringen, og fortæl kort, hvad du ønsker sparring på. 

Der er en begrænset ressourcekapacitet afsat til denne service, hvorfor MXD ikke kan garantere, at alle anmodninger imødekommes – henvendelser der er ukonkrete vil pr. automatik ikke blive imødekommet. 

CV på Carolina Echeverri findes her

Bemærk øvrige vilkår

  • MXD tilbyder sparring på dit internationale arbejde, ikke en arbejdsressource ift. det praktiske arbejdes udførelse.
  • MXD er en sparringspartner. Det er bandets og/eller branchepersonens egen opgave og ansvar at træffe de endelige beslutninger ift. eksportarbejdet. MXD kan ikke holdes ansvarlig for karrieremæssige eller økonomiske tab, som et band eller musikselskab har lidt, pga. de beslutninger de har taget på grundlag af sparring med MXD.
  • MXD følger Kulturministeriets tilskudslov og anbefalinger for God Ledelse i Selvejende Kulturinstitutioner, herunder anbefalingerne om åbenhed og gennemsigtighed over for institutionens brugere og de offentlige tilskudsydere. Det skal således understreges, at også af denne grund er sparringen fortrolig, og at info herfra ikke deles med MXD’s andre medarbejdere. Ligesom MXD’s sparringsmedarbejder ikke er involveret i sagsbehandlingen af ansøgninger til MXD’s støttepuljer. Dette sikrer, at alle ansøgere har en ens adgang til MXD’s støttemidler og alene vurderes på baggrund af de informationer, som er medtaget i ansøgningen.
Redigeret
22.11.2023