Strategi, årsrapporter, vedtægter m.m.

Vedtægter

MXD – Music Export Denmark er organiseret som en forening. Vedtægterne kan hentes her.

Kulturministeriet og den danske musikbranche står bag

Aktiviteten finansieres via et årligt tilskud fra Kulturministeriet, som skal matches af en egenfinansiering fra musikbranchen, som samlet set skal udgøre mindst det samme beløb. Derudover modtager MXD løbende projektstøtte fra statslige tilskudsgivere og andre bidragsydere. Driftsomkostningerne finansieres af foreningens ejere: IFPI Danmark, KODA, Roskilde Festival og ROSA.

Kulturministeriets tilskud blev i 2023 hævet fra 4 mio. kr. til 5 mio. kr. årligt for at styrke indsatsen, som beskrevet i Kulturministeriets Musikhandlingsplan 2023-2026

Strategi for perioden 2023-26

Rammerne for videreførelsen af Kulturministeriets tilskud til MXD beskrives i “MXD’s Strategi for perioden 2023-2026” (uploades efter godkendelse).

Årsregnskaber: 2019-2022

MXD Årsrapport 2022
MXD – Evaluering 2022

MXD Årsrapport 2021
MXD – Evaluering 2021

MXD Årsrapport 2020
MXD – Evaluering 2020

MXD Årsrapport 2019
MXD – Evaluering 2019 eller MXD – Evaluering 2019 (Kort Version)

Tidligere årsrapporter, evalueringer og strategier for MXD findes i arkivet her.

 

Redigeret
22.11.2023