Dansk version English version Facebook Youtube Instagram
Publiceret

Strategi for perioden 2016-18

Musikeksporten og MXD – Music Export Denmark var ét af initiativerne under Kulturministerens Musikhandlingsplan, “Talent Forpligter”, for perioden 2015-18. 

Rammerne for videreførelsen af Kulturministeriets støtte til MXD beskrives i MXDs Strategi 2016-19.

Årsregnskaber: 2015-2018

MXD Årsrapport 2018
MXD – Evaluering 2018

MXD Årsrapport 2017
MXD – Evaluering 2017

MXD Årsrapport 2016
MXD Evaluering 2016

MXD Årsrapport 2015

Rammeaftale og strategi for perioden 2012-2015

Forrige rammeaftale mellem Kulturministeriet og MXD kan hentes her: Kulturministeriets Rammeaftale med MXD for 2012-15

Til grund for aftalen lå MXD’s strategi for perioden 2012-2015 inkl. budget, succesindikatorer og nøgletal. Hent dette materiale her: MXD Strategi 2012-15

Årsregnskaber 2012-2014

MXD’s afrapportering sker via bl.a. årsregnskabet og ledelsesberetningen heri, som redegør for både årets økonomiske og faglige resultater.

Periodens årsregnskaber kan hentes nedenfor:

MXD Årsrapport 2014
MXD Årsrapport 2013
MXD Årsrapport 2012