Uddelingspolitik

MXD kan kun støtte internationale fremstød, der opererer med underskud, hvilket betyder, at de samlede omkostninger overstiger de direkte indtægter ved det specifikke projekt, såsom koncerthonorarer.

MXD yder en støtte på op til maksimalt 50 % af projektets støttegrundlag, men ofte er støttebeløbet mindre. Dette princip sikrer, at MXD medfinansierer projekter, som musikbranchen selv tror på og er rede til at investere i.

Efterspørgslen efter støtte er stor, og MXD ønsker at muliggøre betydelige internationale satsninger – både større, enkeltstående kampagner og længere støtteforløb med flere tilskud til kunstneren.

For at opnå denne målsætning har MXD valgt at fokusere på et begrænset antal projekter. Dette giver os mulighed for at gøre en reel forskel for nogle projekter i stedet for at fordele små støttebeløb til mange projekter.

Ved hver uddelingsrunde foretager vi derfor en nøje prioritering og tildeler støtte til de mest overbevisende ansøgninger inden for det tilgængelige budget. Med andre ord er der ikke fastsat en fast tærskel, hvor alle projekter, der anses for at være på eller over dette niveau, modtager støtte.

 

Redigeret
25.11.2023