Vurderingskriterier

MXD foretager ikke en vurdering af musikkens kunstneriske kvaliteter. Vores fokus er alene det internationale forretningspotentiale.

Vurderingen af ansøgninger om støtte til markedsudvikling og unikke markedsmuligheder er således baseret på en vurdering af den overordnede forretningsplan og det konkrete projekts mulige afkast. Dette sker ud fra blandt andet følgende parametre:

  • Historik og momentum: Hvor befinder bandet/artisten sig i deres karriere, og hvilken aktivitet og hvilke resultater har de opnået, både i Danmark og på de markeder, der er nævnt i ansøgningen? 
  • Vision: Hvad er den langsigtede målsætning, og er den realistisk?
  • Projektets gennemarbejdethed: Er der formuleret en plan, der klart beskriver projektets formål og udførelse? 
  • Bidrag til at opfylde visionen: Er projektet i tråd med visionen?
  • Målsætninger: Er der fastsat meningsfulde målsætninger, der både er realistiske og tilpas ambitiøse?
  • Samarbejdspartnere: Hvor stærke samarbejdspartnere (labels, forlag, managements, bookingbureauer, mediepartnere osv.) er der i Danmark og på de pågældende markeder?
  • Investering fra samarbejdspartnere: Hvilke ressourcer investerer disse samarbejdspartnere i projektet?

De stærkeste forretningsplaner er dem, der er baseret på et ”markeds-pull” – altså tilfælde, hvor der allerede er interesse for den pågældende kunstner fra slutforbrugere, medier eller musikselskaber i udlandet. Et stærkt tegn på et “markeds-pull” er tilstedeværelsen af internationale samarbejdspartnere, der selv investerer ressourcer i projektet.

Når det kommer til støtte til branchefolk, lægger vi vægt på, at der på forhånd er aftalt konkrete møder med potentielle samarbejdspartnere i udlandet.  

Herudover er der fastsat en række øvrige generelle kriterier gældende for samtlige puljer.

Hvem vurderer ansøgningerne?

Ansøgningerne vurderes af MXD’s ledelse og bestyrelse. MXD’s bestyrelse har den endelige beslutning. Ved uenighed træffes en flertalsafgørelse. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme.

Redigeret
11.12.2023