Formål og mission

Skabelse, fremførelse og afsætning af ny dansk musik er en kreativ og forretningsmæssig proces, der i stigende grad finder sted med partnere i en global værdikæde.

For mange danske kunstnere er indtjeningen fra udlandet helt afgørende for at skabe en bæredygtig økonomi, der gør det muligt at arbejde med musik på højeste ambitionsniveau.

Digitaliseringen har fjernet markedsbarrierer og skabt nye muligheder, men har også gjort konkurrencen mere global og intens for de fleste danske kunstnere. Internationalisering handler om at opbygge relationer og at samarbejde med de bedste folk i udlandet om udviklingen af dansk musik. Dette skal ikke alene styrke eksporten, men tillige dansk musiks position på hjemmemarkedet.

Det er således MXD’s mission at fremme udviklingen af dansk professionel populærmusik gennem internationalisering. Vi stræber efter at styrke både den kunstneriske udvikling og forretningsgrundlaget for danske kunstnere og musikselskaber på følgende måder:

  • Sikre en global tilstedeværelse for danske kunstnere på det internationale musikmarked.
  • Udvide netværk og fremme samarbejdet mellem danske kunstnere, musikselskaber og deres internationale modparter samt medier.
  • Bidrage til professionaliseringen af den danske musikbranche ift. det internationale arbejde.

Læs om vores aktiviteter og arbejdsmetoder i MXD’s Strategi 2023-2026.

Redigeret
22.11.2023