Persondatapolitik

MXD benytter sig af dine data for at kunne behandle ansøgninger, udbetale eksportstøtte og kommunikere i forbindelse med forskellige sager og sagsbehandlingen af eksportstøtte.

Persondatapolitik

Music Export Denmark (MXD) forpligter sig til at sikre dine persondata. Når du søger om eksportstøtte hos MXD eller kommunikerer med MXD, indsamler og gemmer vi personlig information om dig.

Hvorfor indsamler vi data?

MXD benytter sig af dine data for at kunne behandle ansøgninger om eksportstøtte, udbetale støtte, yde rådgivning og anden kommunikation.

Foruden MXD’s elektroniske ansøgnings- og evalueringssystem, bruger vi også dine data i vores regnskabssystem (SummaSummarum). Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev, bruger vi også dine kontaktinformationer til vores udsending af nyhedsbreve via MailChimp.

Hvilke data?

MXD kan indsamle følgende oplysninger:

Personoplysninger: Kontaktnavn, adresse, telefonnummer, e-mail, CPR / CVR nummer og bankinfo.

Arkiverede e-mail-korrespondancer (hvis relevante) til fremtidigt samarbejde.

Anden information, du deler med os via ansøgnings- og evalueringssystemet (fx aktiviteter, projektøkonomi, resultater, strategi, historik og anden info om den kunstner/band, som et givent projekt vedrører).

Vi indsamler ikke personfølsomme oplysninger. Sender du e-mails med personfølsomme data, slettes korrespondancen efterfølgende.

Hvad bruger vi dine data til?

Vi bruger bruger dine personoplysninger i sagsbehandlingen af ansøgninger om eksportstøtte og bogføringen af udbetalt støtte.

Anden information (fx et projekts aktiviteter, omkostninger og resultater) indgår i de oversigter og statistikker, som MXD kan udtrække på den samlede, realiserede eksportstøtte. MXD bruger denne information til at drage strategiske konklusioner ift. eksportarbejdet, i rådgivningen af musikbranchen samt i evalueringen af det samlede udbytte af MXD’s eksportprogram til Kulturministeriet m.fl. via årsrapporter m.m.

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev benytter vi også dine kontaktoplysninger til at udsende dette.

Deler vi dine data?

Vi opbevarer dine data i vores ansøgnings- og evalueringssystem (proprietær software), i vores bogføringssystem (SummaSummarum) og i vores nyhedsbrevssystem (MailChimp). Vi bestræber os på altid at samarbejde med tredjepartudbydere, der efterlever de seneste retningslinjer indenfor datapolitik.

Vi deler ikke din personlige information med nogle andre klienter, og vi sælger ikke dine data videre. Vi opbevarer din personlige information sikkert hos os og på de online platforme, vi benytter til at sikre vores data.

Kun MXD’s direktør, bogholder og statsautoriseret revisor har adgang til ansøgernes CPR-numre og bankinfo. Disse info fremgår ikke af de udskifter, som sendes til bestyrelsen og andre som måtte være involveret i vurderingen og sagsbehandlingen af ansøgninger.

I den løbende rådgivning af musikbranchen videregiver MXD ikke oplysninger, som vi vurderer måtte være forretningshemmeligheder eller som støttemodtageren endnu ikke har/ikke ønsker offentliggjort.

I forbindelse med udbetaling af støtte videregiver vi navn/firmanavn og CPR/CVR-numre på støttemodtagerne til SKAT.

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Ift. modtagere af eksportstøtte har MXD pligt til at opbevarer alle person- og økonomioplysninger i 5 år jf. bogføringsloven.

Anden data, som indgår i MXD’s aggregerede oversigter og statistikker, og som udgør et vigtigt grundlag for MXD’s rådgivning og strategiplanlægning, opbevares indtil MXD finder disse data irrelevante ift. førnævnte arbejde.

Hvordan sikrer vi dine data?

MXD opbevarer dine data på platforme, der har en høj sikkerhedsstandard og benytter sig af sikkerhedsforanstaltninger såsom firewalls og kryptering. Det sikrer dine personlige informationer mod uautoriseret adgang, ændringer af dine data, offentliggørelse, misbrug og destruktion.

Vi opbevarer din personlige information så længe at det er nødvendigt i forhold til de formål, hvormed de er indsamlet, med mindre andet er påkrævet af loven. Hvis du anmoder om, at vi sletter din information, vil vi efterkomme din anmodning og kun beholde så lidt af din data som muligt jf. bogholderiloven, der kræver, at vi gemmer udbetalingsoplysninger i 5 år.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud hos en af vores tredjepartudbydere vil vi informere om dette så hurtigt som muligt og anmelde sikkerhedsbruddet til det danske datatilsyn.

Det lovmæssige grundlag for behandling af din information

Når vi behandler din personlige information med de formål nævnt i denne persondatapolitik, beror vi på de følgende lovmæssige grundlag:

Samtykke: Vi spørger efter samtykke til at bruge din information til at kunne behandle ansøgninger eksportstøtte eller andre ansøgninger samt til kommunikationsmæssige formål.

Kontraktmæssige forhold: Når du arbejder med os, kontakter os, søger arbejde eller på anden måde indtræder i en kontrakt med os, er vi nødt til at behandle din personlige information.

Lovmæssige forpligtelser: Når det er strengt nødvendigt, behandler vi din information på baggrund af vores lovmæssigt bindende forpligtelser (fx jf. bogføringsloven).

Berettigede interesser: Vi indsamler og behandler din information, når vi har en berettiget interesse, der gavner vores arbejde, er fair og balanceret og ikke krænker dine rettigheder.

Rettelse af din personlige information

Du kan altid kontakte os for at opdatere din information, eller for at lade os vide hvilke dele af din personlige information, du ønsker, at vi skal beholde. Hvis du ønsker, at vi sletter din personlige information, er du også velkommen til at kontakte os omkring dette.

Har du nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte MXD’s direktør, Thomas Rohde: thomas@mxd.dk

Redigeret
22.11.2023