Dansk version English version Facebook Youtube Instagram
Publiceret

MXD driver sammen med de andre nordiske musikeksportkontorer (dvs. Export Music Sweden, Iceland Music, Music Finland og Music Norway) projektsamarbejdet, Nomex, der blev opstartet med støtte fra Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond. 

Ved at pulje vores ressourcer (økonomi, netværk, know-how og en meget stor musikalsk talentmasse) kan de nordiske musikeksportkontorer operere med stordriftsfordele, en større markedsindsigt samt en kunstnerisk og økonomisk gennemslagskraft, som gør det muligt at angribe investeringskrævende markeder som fx UK, USA, Korea og Japan meget mere effektivt, end hvis vi hver især opererede alene. 

Læs mere om de fællesnordiske projekter (som fx Ja Ja Ja, Nordic Music Trade Mission, Nordic Music Bizz Top 20 under 30 og Morning Coffee With The Nordics) på enten MXD’s website her eller på Nomex.site.

Flere af projekterne understøttes endvidere af medieplatformen JaJaJaMusic.com.