Dansk version English version Facebook Youtube Instagram

MXD’s fremstød på South By SouthWest (SXSW) i 2014: Nye støttemuligheder!

Publiceret

11.-16. marts 2014 afvikles SXSW MUSIC i Austin Texas. MXD er med igen, når det gælder støtte til eksport af dansk musik. Du skal være opmærksom på, at MXD har tilpasset strategien og støttemulighederne efter den stadigt stigende konkurrence på SXSW.
Sammendrag

  • Fokus lægges på at give danske musikbranchefolk (med relevante eksportprojekter) en øget mulighed for at søge om støtte til deres mødeaktiviteter på SXSW.
  • Rent konkret justeres ansøgningskriterierne til MXDs pulje “Eksportstøtte til branchefolk” således, at en given brancheperson nu kan søge og modtage støtte til SXSW-rejser mere end én gang (for alle andre messer og festivaler gælder fortsat, at man kun kan modtage støtte til førstegangsrejser).
  • MXD har i tidligere år enten afviklet eller givet støtte til en dansk showcase på SXSW, arrangeret af branchen selv. Dette prioriteres ikke i 2014.
  • Bands kan fortsat søge om støtte til showcases. Men MXD fastholder sin politik og yder støtte til et begrænset antal bands – de bands, hvor forretningsplan, timing og forberedelse er allermest overbevisende.
  • En betingelse for eksportstøtte (til såvel branchefolk og bands) er deltagelse i MXD’s orienteringsmøde onsdag 18. december om SXSW, der har til formål at sikre videndelingen mellem de danske deltagere.
  • VISUM – Husk at søge om visum… meget, meget snart.

Thomas Rohde, MXD’s administrerende direktør, siger om tankerne bag strategien:

Hvornår giver det mening for et dansk band at tage til SXSW?
Det er naturligvis svært at sige eksplicit. Håbet om en international karriere og den amerikanske rock’n’roll drøm får mange danske bands til at tage turen til SXSW. Men det er langt fra alle, der rejser hjem med succes. For mange ender det som en stor skuffelse med spildte muligheder og en unødig høj udgift for et ellers stramt band-budget.MXD fraråder hvert år adskillige danske bands i at tage derover; Hvis man ikke er forberedt til tænderne, så er der en stor risiko for at drukne i mængden af de 3-4.000 koncerter, der afvikles på få dage… og horder af bands, der alle vil have opmærksomhed. Man kan ikke tage til SXSW og bare regne med at blive opdaget. Jo, der ER eksempler på enkelte bands, der har fået sat et “lucky punch” ind på festivalen. Men dybest set er det som at håbe på at vinde i Euro Lotto.Er timing, forberedelse og de rette samarbejdspartnere derimod på plads, så kan SXSW være en rigtig fornuftig investering, der kan bringe et band godt videre i karrieren. Men realistisk set taler vi altså stadig om en temmelig chancebetonet investering. Så selv med en optimal forberedelse er man afhængig af en god portion held: Konkurrencen om branchefolkenes opmærksomhed er vanvittig intens.

Hvordan forbereder man sig så optimalt?
MXD bad i 2012 Søren Falk Madsen fra Playground Music og en erfaren SXSW-deltager om at give et bud herpå. Du kan læse hans anbefalinger her.

Hvordan kan danske bands (eller musikselskaber) søge om eksportstøtte til koncerter på SXSW?
Der kan søges særskilt til dette – eller i forbindelse med en større ansøgning, som også vedrører andre aktiviteter. Bemærk: Den sidst mulige ansøgningsfrist vedr. showcases på SXSW er 15. februar 2014.Der søges i puljen “Eksportstøtte til Markedsudvikling” her.MXD fastholder sin politik og yder støtte til et begrænset antal bands – de bands, hvor forretningsplan, timing og forberedelse er allermest overbevisende. MXD forventer at give langt flere afslag end tilsagn (men det afhænger naturligvis af ansøgningsmængden og styrken i forretningsplanerne bag ansøgningerne).

Hvordan ændres reglerne for “Eksportstøtte til branchefolk” i relation til SXSW og hvorfor?
Som beskrevet ovenfor kan det være svært for et band at trænge igennem lydmuren på SXSW. Det er MXD’s vurdering, at det flere gange kan være en bedre investering “alene” at sende en brancheperson af sted, på vegne af bandet.MXD har derfor afsat en større pulje end normalt til branchens SXSW-rejser. Og har justeret reglerne: Det enkelte musikselskab kan fortsat kun modtage støtte til at sende en enkelt repræsentant fra selskabet af sted til en given festival. Men som nyt kan den samme brancheperson nu få støtte til SXSW-rejser mere end én gang. (NB: Dette gælder kun SXSW). Ansøgningsskemaet til “eksportstøtte til branchefolk” vil blive opdateret i henhold hertil, i løbet af september måned. Der kan søges (senest to uger inden afrejse) her.Denne ansøgning skal ligeledes anskueliggøre det forretningsmæssige rationale i at tage til SXSW på vegne af et eller flere danske bands.

Hvorfor afvikler MXD ikke en showcase på SXSW?
Startprisen for et dansk fremstød på SXSW med en vis eksponerings-tyngde, ligger på omkring 250.000 kr. Og de midler, vurderer MXD, kan komme dansk musik bedre til gavn via andre aktiviteter. Og i relation til SXSW vil MXD altså kanalisere noget af dette budget over i at yde flere branchefolk eksportstøtte til deres forretningsrejser dertil. I flere af de tidligere år har MXD også givet mindre støttebeløb til mindre, intime danske showcases på SXSW, arrangeret af musikbranchen selv. MXD har ikke afsat midler hertil i 2014, men vil i skrivende stund ikke afvise denne mulighed andre år.

Kan MXD få bands på SXSW’s officielle program?
Nej. Du skal søge direkte her.Bemærk, at deres absolutte deadline er 11. oktober 2013

Kan MXD hjælpe med visum-ansøgningen, hvis den grundstøder?
Nej, vi kan ikke presse et visum igennem hos de amerikanske myndigheder. Og vi skal anbefale alle at påbegynde visumprocessen i god tid. Gerne allerede i september/oktober måned (ja, muligvis allerede inden du ved, om du er på SXSW’s officielle program). Der findes advokater og bureauer, som har specialiserer sig i dette – læs evt. denne know how-artikel fra MXD’s arkiv.

Hvornår og hvorfor skal støttemodtagere deltage i et orienteringsmøde?
For overhovedet at komme i betragtning til eksportstøtte til SXSW (men fremmøde er ingen garanti for at få bevilliget støtte!) skal den rejsende brancheperson og min. en repræsentant fra bandet deltage i det årlige SXSW-orienteringsmøde. Formålet er videndeling og en åben diskussion om, hvordan man får mest muligt ud af SXSW.Dette afholdes i år med æbleskiver og gløgg hos MXD (Allégade 14, 2000 Frederiksberg) onsdag 18. december kl. 15:30

Spørgsmål?
Skriv til thomas@mxd.dk