Dansk version English version Facebook Youtube Instagram
Publiceret

Ud over de specifikke krav til hver af de tre puljer, gælder en række betingelser for samtlige puljer:

 • MXD kan yde støtte til eksportprojekter for rock- og popmusik (inkl. deres relaterede genrer – dvs. lige fra dance over indierock til metal).
 • Ansøger (kunstneren og dennes forretningsmæssige bagland) skal være professionelt arbejdende med musikken. Der ydes ikke støtte til hobbyvirksomhed, kulturel udveksling, sociale projekter o.l.
 • Rettighederne til musikken skal være hjemmehørende i Danmark, og der skal svares skat på indtægterne ved projektet i Danmark.
 • MXD yder en eksportstøtte på mellem 1-50 % af investeringen. Det er altså en grundlæggende betingelse, at der er en egenfinansiering på mindst 50 % fra branchen. Denne finansiering kan komme fra ansøgeren, bandet, samarbejdspartnere i ind- og udland eller andre interessenter.
 • Eksportstøtten gives til et konkret projekt. Dette betyder: 1) At hvis omkostningerne ved et projekt bliver mindre end forventet og ikke al den bevilligede støtte anvendes, da kan restbeløbet ikke overføres til andre af bandets projekter. Restbeløbet vil derimod blive tilbageført til puljen, således at andre bands kan få gavn af midlerne; 2) At hvis projektet ændres undervejs i forhold til det i ansøgningen oplyste (mht. aktiviteter, terminer, samarbejdspartnere etc.), skal dette oplyses til og godkendes af MXD. Vurderer MXD, at væsentlige forudsætninger i forhold til den oprindelige ansøgning er bristede, kan MXD annullere støtten.
 • MXD’s aktivitet er finansieret af Kulturministeriet, hvilket godkendes årligt af Folketinget. Tilsagn om eksportstøtte fra MXD er til enhver tid betinget af, at denne finansiering er til stede. Skulle Kulturministeriets tilskud til MXD ikke blive godkendt af Folketinget eller på anden vis inddraget, forbeholder MXD sig ret til at tilbagetrække alle ikke udbetalte tilsagn.
 • Eksportstøtte udbetales, efter at projektet er blevet afviklet. For at støtten kan udbetales, skal modtageren udfylde et regnskab og en evaluering via MXD’s elektroniske støttesystem. Herudover skal der indsendes bilag vedrørende projektets udgifter og indtægter samt dokumentation for projektets afvikling. Materialet skal være MXD i hænde senest 1 måned efter at projektet er afviklet.
 • Udbetaling af eksportstøtte sker vanligvis senest 14 dage efter, at MXD har godkendt støttemodtagerens regnskab og evaluering af projektet (beregn dog længere tid i juli måned og over julen). Om nødvendigt forbeholder MXD sig dog ret til at udskyde udbetalingen af eksportstøtte, indtil den næstekommende rateudbetaling af Kulturministeriets tilskud til MXD.
 • MXD indberetter det udbetalte støttebeløb til Skat. Vær i øvrigt opmærksom på, at der også skal betales am-bidrag af støtten.
 • Det påhviler ansøgeren at informere samtlige involverede musikere og samarbejdspartnere i projektet, at det er støttet af MXD samt at kreditere MXD hvor muligt (programmer, flyers, covers, pressemeddelelser, invitationer, online medier, takketaler, interviews osv). Logo kan hentes her.
 • Ved afslag på en ansøgning, kan du ikke genansøge til det samme projekt ved en af de næstkommende ansøgningsfrister.
 • Ved støtte fra MXD gøres ansøgere opmærksom på, at der ikke til samme projekt kan opnås støtte fra ROSA – Dansk Rock Samråd (eller omvendt).
 • Ved koncerter i visum-krævende lande – eksempelvis USA – skal visum og andre indrejsetilladelser være på plads for at støtte kan udbetales. OBS: Vær opmærksom på, at det kan tage adskillige måneder at få et arbejdsvisum til USA.