Dette indhold er fra websitet MXD.dk.

http://mxd.dk//mxd-viden/musikeksportoerernes-klub-anders-mogensen-fra-escho-fortaeller-om-selskabets-arbejdsmetoder/

Musikeksportørernes Klub – Anders Mogensen fra Escho fortæller om selskabets arbejdsmetoder

Thomas Rohde

Musikimport-klub-Logo-Artikel

”Musikeksportørernes Klub” er et nyt forum for videndeling om musikeksport. Hvilket bl.a. sker via en lukket Facebook-gruppe, hvor danske musikeksportører (samt naturligvis også MXD) deler erfaringer, netværk, muligheder etc. med hinanden.

Branchefolk fra musikselskaber, som arbejder med eksport af dansk musik, kan blive medlem af gruppen ved at skrive til: pr@mxd.dk

Herudover indkalder MXD til et årligt møde i Musikeksportørernes Klub.

For at skabe et intensivt arbejdsmøde, som maksimerer deltagelsen og udvekslingen af erfaringer, holder MXD disse møder forholdsvis intime med et mindre antal deltagere. Invitationerne vil derfor gå på skift, fra møde til møde.

Det første møde i Musikeksportørernes Klub blev afholdt i København d. 28. januar, hvor MXD havde inviteret branchefolkene/musikselskaberne bag en række af de projekter, som havde fået eksportstøtte i 2015.

Se musikeksportørernes erfaringer og gode råd i MXD’s Vidensbank

Blandt mødedeltagerne var fx Anders Mogensen fra Escho (Iceage, Liss m.fl.), som fortalte meget åbent om selskabets arbejdsmetoder og hvilke erfaringer, de havde gjort sig.

MXD har interviewet Anders Mogensen uddybende og samtalerne er nu publiceret i MXD’s Vidensbank – læs: Hvis det er godt nok, skal det nok komme frem.

Flere interviews og cases er på vej!