[Reeperbahn Festival 2020] Udbyttet af MXD’s store fremstød for dansk musik i Tyskland på trods af Covid-19

Udgivet
17.02.2021
100 tyske og danske branchefolk til netværksmiddag i Vega, d. 25. januar 2020.


Kick-off i København for den danske og tyske musikbranche 

Det er nu et år siden, at der var kick-off for MXD’s store eksportfremstød i Tyskland,
Reeperbahn Festival 2020 Celebrating Danish Music’.

I anledning af det kulturelle venskabsår i 2020 mellem Danmark og Tyskland havde Reeperbahn Festival i Hamborg også besluttet at gøre Danmark til festivalens fokusland samme år. Og som optakt til dette, otte måneder før festivalens afvikling i september måned, havde MXD sammen med Reeperbahn Festival og VEGA arrangeret en weekend i København, hvor MXD bragte mere end 30 vigtige nøglespillere fra den tyske musikindustri op til koncerter og networking med den danske musikbranche. 

Lørdag d. 25. januar 2020 var 100 tyske og danske musikbranchefolk således samlet til en netværksmiddag i Store VEGA. Bagefter fulgte en koncertaften under titlen, ‘Verden Venter’, der præsenterede de fire første bands, Boundaries, Calby, Drew Sycamore og Molina, som var blevet booket til ‘Reeperbahn Festival 2020 Celebrating Danish Music’ i samarbejde med VEGA. 

Anders Meisner fra MXD, som var projektleder på det samlede fremstød, fortæller om formålet med Kick-Off eventen i København: 

Når vi er fokusland på en festival eller har et andet større eksportfremstød i udlandet, prøver vi altid at strække projektet ud, rent tidsmæssigt. 

Meisner uddyber:

Det handlede om ikke at kæmpe hele ‘slaget’ nede i Hamborg. I månederne op til selve festivalen bliver de tyske branchefolk bestormet af bands og musikselskaber fra alle lande, der ønsker at samarbejde og at invitere tyskerne ind til deres koncerter på Reeperbahn. Med eventen i København fik danskerne en mulighed for at opstarte dialoger og samarbejder med de tyske selskaber længe før, at den store kamp om deres opmærksomhed vanligvis begynder. 

Det er MXD’s vurdering, at denne strategi i høj grad lykkedes. Flere af de tyske musikselskaber tog efterfølgende et meget aktivt medejerskab i det danske fremstød på Reeperbahn Festival. Da pandemien og nedlukningerne et par måneder senere satte alles planlægning på stand-by var MXD for eksempel bekendt med mindst tre tyske selskaber, der planlagde at afholde en egen koncerteraften på Reeperbahn Festival med danske selskaber og bands. Eksempelvis arbejdede det tyske forlag Freibank og det danske pladeselskab Crunchy Frog på en aften med dansk musik. Dette måtte senere opgives pga. Covid-19. 

På billedet ses Kristoffer Rom (tv.), stifter af og (sammen med Tue Kjerstein) direktør for pladeselskabet og forlaget Tambourhinoceros og Frederik Nedelmann (th.) general manager af det tyske forlag, Freibank, som blandt andet har været med til at opbygge det tyske avant-garde band, EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN. Rom og Nedelmann vandt netværksaftenens LEGO-konkurrence, hvor de danske og tyske branchefolk sammen skulle bygge et kendt band-logo ud af legoklodser. På billedet fremviser Nedelmann således en tro lego-kopi af EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN’s logo.

 

Danskernes feedback på kick-off eventen

De inviterede internationale gæster var (inkl. en håndfuld af VEGA’s internationale samarbejdspartnere, som de havde inviteret):

Thorsten Harms (Rodeostar), Hannes Kuhr (Reeperbahn Festival), Evelyn Sieber (Reeperbahn Festival), Ariana Mohr (Reeperbahn Festival) Anne Köhnke (Ministry of Culture and Media, Germany), Marie-Christine Scheffold (Selective Artists), Eva De Wall (Music Consultant), Kevin Niedernhofer (BTA Live), Frederik Nedelman (Freibank), Olaf Reinholz (HFN Records), Maximilian Paproth (Universal Germany, Illy Korda (Karsten Jahnke), Moritz Pahl (Kobalt Music), Avril Ceballos (Futura Music), Anita Richelli (Listen Collective), Milena Fessmann (Cinesong), Annika Hintz (Dockville Festival), Ben Mitha (Karsten Jahnke), Tobias Lampe (HFN Records), Christoph Pancke (Selective Artists), Anders Sjölin (Indigo), Carsten Helmlich (Juicy Beats), Laurin Rutgers (FKP Scorpio), Stefan Reichmann (Haldern Pop), Jon Berry (Kompakt FM), Niklas Magedanz (Melt Booking), Tom Weber (Tom Weber PR), Christian Goebel (Motor FM), Siad Rahman (Warner Germany), Berenike Guilliard (Warner Germany), Jessica Oelz (Ink Music), Peer Steinwald (Budde Music), Nik Drozg (Kino Siska), Steven Nickolls (UTA), Niall O’Regan (Pitch and Smith), Sten Ove (Blå Oslo), Paul Sonkamble (Deer Lily).

MXD har som vanligt bedt de danske deltagere om at evaluere, hvor brugbar kick-off eventen var for deres eksportarbejde. Feedbacken var ganske positiv og fastslår, at på trods af den efterfølgende pandemi resulterede aftenen i, at nye relationer og samarbejder blev etableret:

  • På en skala fra 1-5 (hvor 5 er bedst) gav danskerne kick-off eventen en samlet score på 4,5 ift. eventens faglige relevans for deres arbejde.
  • I en gennemsnitlig betragtning fik hver dansker 6 nye internationale kontakter – dvs. en introduktion til 6 tyske branchefolk, de ikke allerede kendte personligt.
  • I en gennemsnitlig betragtning har hver dansker efterfølgende haft en dialog med 4 af de tyske branchefolk. 

Ovenstående har indtil videre (opgjort pr. 1. februar 2021) resulteret i 10 konkrete samarbejder (nye samarbejdsaftaler, projekter, bookinger etc.) mellem danske og tyske musikselskaber omkring danske kunstnere. 

Hertil kommer 3 konkrete samarbejder, som blev sat på stand-by pga. Covid-19, men som med stor sandsynlighed vil/kan blive genoptaget, når de nuværende forhindringer mindskes. 

Resultaterne understreger en anden fordel og pointe ved at afvikle sådan et kick-off arrangement. Det gav MXD mulighed for at brede hele fremstøddet ud, således at ikke kun de kunstnere som ville blive booket til Reeperbahn Festival 2020, men også andre danske kunstnere og deres musikselskaber, kunne bruge fremstøddet til at lukke samarbejder med tyske selskaber. 

 

Det lykkedes at afvikle Reeperbahn Festival – og fortsat med Denmark som fokusland

Reeperbahn Festival 2021 blev afholdt, dog i en stærkt begrænset udgave. Festivalens konferenceprogram for den internationale musikbranchen rykkede online. Mens koncertprogrammet fortsat blev afviklet live – dog kraftigt nedskaleret og primært med tyske og danske bands, som optrådte under meget skrappe corona-foranstaltninger for et stærkt reduceret publikum. Oprindeligt var op til 30 danske bands på plakaten – 6 endte med at stå på scenerne nede i Hamborg. 

Nedenfor følger et overblik over en del af programmet, hvor der var et stort fokus på dansk musik: 

Åbningsshow, der satte livemusikkens krise øverst på agendaen

Reeperbahn Festival var den første af de store festivaler i Tyskland, som blev afholdt efter den første nedlukning. Der var derfor stor opmærksomhed fra mange sider i Tyskland rettet mod årets udgave. Og der var en tung tysk politisk deltagelse for at bakke op om Reeperbahn Festivals arbejde med at finde løsninger for livemusikken, hvor bl.a. Olaf Scholz (vicekansler i den tyske forbundsregering) havde meldt sin ankomst.

Festivalen blev således åbnet d. 17. september med et stort live-transmitteret show, DOORS OPEN SHOW, med prominente gæster fra det politiske og popkulturen, der diskuterede de eksistentielle emner, som musikken var blevet kastet ud i pga. Covid-19. Ved åbningsshowet var Denmark repræsenteret af formand for Statens Kunstfond Michael Bojesen og Danmarks Ambassadør i Tyskland Susanne Hyldelund.

På billedet ses fra venstre mod højre: CEO for Reeperbahn Festival Alexander Schulz, formand for Statens Kunstfond Michael Bojesen, Danmarks Ambassadør i Tyskland Susanne Hyldelund og kultursenator for Hamborg Dr. Carsten Brosda under Åbningen af Reeperbahn Festival 2020.
De tyske TV-værter takkede under Åbningsshowet formand for Statens Kunstfond Michael Bojesen (i midten) for, at Danmark havde holdt ved og bakket op om bestræbelserne på at gennemføre, selvom dette i lange perioder var ganske usikkert. Herefter diskuterede de, hvorfor kulturel udveksling mellem landene er vigtigt, og hvorfor det lige netop i denne krise-situation var mere vigtigt end nogensinde.

 

Åbningskoncert med Tina Dico 

Herefter fulgte festivalens traditionelle åbningskoncert, DOORS OPEN CONCERT, som er åben for alle festivalens betalende gæster. 

Ved åbningskoncerten optræder hvert år et af festivalens største headliner navne, og koncerten er central i markedsføringen over for de lokale koncertgængere i Hamborg og omegn. At man er fokusland på Reeperbahn Festival giver ingen garanti for, at man også får en kunstner på åbningskoncerten. Festivalen vælger en kunstner, som de tror vil kunne trække mange af de lokale musikfans ind.

Som musikeksportkontor i et corona-år har man dog også lov til at være heldig, for Reeperbahn Festival havde allerede booket Tina Dico til denne koncert, der i en årrække har været i stærk vækst på det tyske marked. Hun solgte, som festivalen forventede, Operrettenhaus ud. Og dem, der ikke kom ind, kunne se koncerten live på tysk TV (Arte og Sat1)

Livetransmissionen af åbningskoncerten med Tina Dico på Sat1

 

Danskerne fik meget af Reeperbahn Festival for sig selv

Det øvrige danske line-up, som bestod af Baby in Vain, Calby, Nicklas Sahl, Drew Sycamore og Be Svendsen, spillede flere koncerter strakt ud over festivalens fire dage og var travlt beskæftiget med pressearbejdet undervejs. 

Det var naturligvis en meget speciel oplevelse for de danske kunstnere og musikbranchefolk at arbejde på en live-festival, der var så begrænset af corona-restriktioner. Men på den anden side var fordelen, at den massive konkurrence fra andre landes bands og musikselskaber ligeledes var kraftigt reduceret.

Drew Sycamore, der er repræsenteret af labelmade (management) og Warner Music Denmark (pladeselskab), var fx en af de artister, der fik mest pressedækning af alle de optrædende på Reeperbahn Festival. 

Drew Sycamore på Reeperbahn Festival 2020

Thomas Børresen, labelmade’s direktør, var selv taget til Hamborg for at deltage i slagets gang. Børresen sendte i december en foreløbig status til MXD på resultaterne:

Vi havde en meget målrettet agenda med Reeperbahn. Målet var først og fremmest at få Drew’s pladeselskab i Tyskland (Warner Music Germany) overbevist om hendes potentiale på det tyske marked. Så det handlede om at generere så meget presse og omtale som muligt. Timingen var perfekt. Inden vi tog derned havde vi allerede fået en single på radio i Tyskland. Og vi var gået #1 i Danmark på radioen. Så vi havde megen ammunition med til at åbne dialogen med Warner’s tyske afdeling. Vi var forberedte på, at der ikke ville være meget publikum eller branche inde til koncerterne. Men de få der var tilstede, var vigtige for os ift. strategien. Og det lykkedes os sådan set lave noget nær non-stop presse de 48 timer, Drew befandt sig i Hamborg.
Børresen konkluderer:
Vi fik, hvad vi kom for; Warner Tyskland blev overbeviste om, at Drew er unik og vi fik dem med ombord. Vi er nu ved at lægge strategien og planen med produktmanageren hos Warner Tyskland. Og her kan vi bygge videre på den megen presse i de tyske medier, som Reeperbahn Festival gav os. Endelig blev Drew booket til Eurosonic Noorderslag 2021. Så jeg vil sige, at Drew og de danske selskaber bag, har haft et fuldt udbytte af fremstødet. 
Nicklas Sahl, som ligeledes er en af Warner Music Denmark’s artister og som repræsenteres af manageren Birk Storm, brugte også fremstødet til at opbygge en større kampagne i Tyskland. Denne begyndte ligeledes i januar måned 2020, hvor Nicklas Sahl optrådte i Hamborg til åbningen af det dansk-tyske venskabsår, som Kulturministeriet ved Slots- og Kulturstyrelsen var med til at arrangere sammen med de tyske politiske partnere.
 
Samlet set resulterede Reeperbahn Festival 2020 altså bl.a. i en meget stor omtale til de danske artister – i blandt andet følgende tyske medier: 917xfm, ARTE Concert, Bayern 2 Zündfunk, Bleistiftrocker, Blogrebellen, Byte FM, Deutschlandfunk Kultur, DIFFUS, FAZ, Gaestliste, Hamburg Magazin, Hamburger Kulturschluessel, Hamburger Morgenpost, In Bed With, Iriedaily, Köln Campus Radio, Life PR, MDR Sputnik, Melodiva, Messed!Up, Music Headquarter, Musikblog, Musikwoche, Nachrichtenews, NDR, NDR Blue, NDR Info, NDR-N-Joy, Rockszene, Sat1, Schwäbische Zeitung, Taz, Testspiel, Tide, Tip Online, Visions og Westzeit. 

Altså, omtaler i både dedikerede musikmedier og national/regional/lokal TV, radio og aviser i Tyskland. Pressearbejdet var lavet i samarbejde med MXD’s mangeårige PR-partner i Tyskland, Factory 92. 

MXD’s vurdering af det samlede udbytte

Da Reeperbahn Festival i maj måned  2020 udmeldte, at de ville arbejde videre og finde corona-sikrede løsninger til afviklingen af live-koncerter, fulgte MXD hurtigt trop.

MXD’s direktør Thomas Rohde fortæller:

Vi kunne kun bakke op om tyskernes bestræbelser på at gennemføre og dele deres holding om, at det var vores forpligtelse over for kunstnerne at forsøge. Og vi kunne naturligvis også kun bakke op i et år, hvor Danmark var fokusland på den vigtigste musikbranchefestival på et af de absolut vigtigste markeder for dansk musik. Så beslutningen om at fortsætte var sådan set let og hurtig at tage. Men den blev naturligvis ekstrem tidskrævende og kompleks at gennemføre. 

MXD arbejdede således fremad med stor fleksibilitet i planlægningen for at sikre, at færrest mulige ressourcer blev tabt pga. ændringer i formatet eller en aflysning. Men projektet var selvsagt underlagt en række faktorer uden for MXD’s almindelige kompetenceområder og ville have været umuligt at gennemføre uden et tæt parløb med de statslige partnere i projektet. 

Thomas Rohde fortæller:

Det kræver under normale omstændigheder i forvejen en officiel dansk statslig tilstedeværelse på sådanne store fremstød, men her var de i spil næsten dagligt i måneden op til festivalen for at finde løsninger sammen med tyskerne. 

Ud over de konkrete resultater for dansk musik, som fremstøddet allerede har kastet af sig, er det MXD’s entydige vurdering, at fremstøddet og den ekstraordinære situation har gjort allerede gode relationer meget, meget stærke. Det var et stort tema i de tyske medier og Reeperbahn Festivals egen promo, at danskerne kom. Og flere af de tyske selskaber mødte op eller sendte MXD en tak for, at danskerne holdt ved. På denne usædvanlige måde kan projektet vise sig at blive et af de mest succesfulde enkeltestående tyske fremstød, som MXD indtil dato har afviklet. 

Andre fremstød under projektet: De danske producere og forlag skrev med tyskerne

Som del af “Reeperbahn Festival 2020 Celebrating Danish Music” søsatte DPA, Musikforlæggerne og MXD et nyt projekt for danske sangskrivere og producere under titlen ”Germany meets the Songwriters/Producers of Denmark”.  Læs mere om dette her

Vi kigger fremad!

Danmark vender stærkere tilbage i 2021. Meget af det vi ikke havde mulighed for at gennemføre i år, gør vi til næste år, hvilket er muliggjort via MXD’s partnere i projektet: Udenrigsministeriet, Kulturministeriet, Statens Kunstfond og Slots- og Kulturstyrelsen.

 

 

 

Redigeret
17.02.2021