Eksportstøtte til music content marketing

Udgivet
04.05.2020

Eksportstøtte til music content marketing

Størstedelen af MXD’s støttekroner til dansk musiks eksportprojekter uddeles via puljen “eksportstøtte til markedsudvikling”, hvor man kan søge om støtte til to hovedaktiviteter:

Liveoptræden (koncerter, turneer, showcases, supportkoncerter, radiopromotions, interviews etc.) og anden markedsføring (annoncering og køb af ydelser på eksportmarkederne som radio pluggers, pr-agenter osv.) i udlandet.

Mens mange dedikerede musikfans og musikbranchen selv holder sig orienteret om ny musik via anmeldelser og omtaler i de traditionelle medier, herunder tastemaker-blogs som fx. Pitchfork, er der flere og flere som finder ny musik via de sociale medier.

MXD har støttet mange vellykkede SoMe-kampagner, som har styrket danske kunstneres afsætning på eksportmarkederne. Der er flere eksempler på, at der er skabt markante resultater for et begrænset budget og at god musik og det rigtige indhold kan ende i en viralt eskalerende deling.

På baggrund af disse erfaringer og resultater har MXD valgt at præcisere og udvide, hvad vi kan støtte ift. denne type aktiviteter.

Støttemuligheder til content marketing

I ansøgninger om “eksportstøtte til markedsudvikling” kan du medtage følgende aktiviteter og omkostninger:

1. Produktion af indhold

Produktion af unikt indhold målrettet et eller flere eksportmarkeder, fx indhold hvor en dansk kunstners/bands musik præsenteres af en for eksportmarkedet gennemslagskraftig influencer, tik-tok danser etc.

MXD yder ikke støtte til produktionen af “klassiske” musikvideoer. Disse betragtes som en del af grundproduktet, på linie med indspillet musik til streaming og de fysiske formater. Men er der særligt unikke muligheder ift. versioneringer eller andet, der kan booste en kunstners/bands internationale karriere yderligere og markant (dvs. kunstneren/bandet skal allerede veletableret i udlandet), kan MXD dog vælge at gøre undtagelser.

2. Aktivering af indhold

Spredning af indholdet via annoncering og kampagner på sociale medier, youtube, tik-tok osv. – og herunder til at engagere lokale bureauer, konsulenter, influencers etc. på eksportmarkederne i kampagnerne.

Sådan søger du

Send en ansøgning om eksportstøtte til markedsudvikling, hvor du på vanlig vis uddyber status på kunstneres/bandets internationale karriere samt formål og detaljer på kampagnen, der søges til.

Der er ansøgningsfrist d. 15. i hver måned, undtaget juli måned.

Husk: MXD yder ikke støtte til aktiviteter, der finder sted, før en given ansøgningsfrist.

Redigeret
04.05.2020