Invitationspulje: Invitér udenlandske musikbranchefolk og journalister til Spot Festival

Puljens formål
Invitationspuljen har til formål at optimere danske kunstnere og musikselskabers udbytte af SPOT Festival med henblik på musikeksport.

Hvad kan der søges til?
Støtte kan søges til at invitere musikbranchefolk og -journalister fra udlandet til SPOT Festival.

MXD yder støtte svarende til dokumenterede omkostninger, dog maksimalt 6.000 kr. til en rejsende fra UK eller EU-lande. Baseret på gennemsnitlige omkostninger fra tidligere år og inflationsjustering bør dette tilskud normalt dække hotel- og transportomkostninger.

Støtten udgør maksimalt 8.500 kr. for en rejsende fra USA. Satser for andre verdensdele aftales individuelt. Den udenlandske brancheperson vil også modtage en koncertakkreditering fra SPOT Festival.

Hvem kan søge? 

  • Danske kunstnere/bands, der optræder på SPOT
  • Danske musikselskaber med kunstnere/bands på SPOT

Der kan søges for både kunstnere, der er booket til festivalens officielle program, og dem der optræder på showcases og dayparties omkring SPOT.

Antal invitationer
Der er ingen specifik begrænsning, men prioritér ønskerne, hvis der søges om at invitere flere personer. 

Ansøgningsperiode
Fra 1. februar og indtil puljen udløber, dog senest 5 dage før SPOT Festival afholdes.

Skal den udenlandske gæst have bekræftet, inden der søges?
Nej, ansøgninger kan indsendes før eller efter modtagelse af en positiv/endelig interessetilkendegivelse fra den udenlandske brancheperson. Støttemodtageren får et vist tidsrum til at lukke invitationen. Sker dette ikke, forbeholder MXD sig ret til at annullere støttetilsagnet, således at en anden kan få glæde af midlerne. 

Praktisk håndtering af invitationen
Ansøgeren står for invitationen.

Booking af hotel og transport
Ansøgeren eller den udenlandske brancheperson håndterer dette.

Udbetaling af støtte
Udbetaling sker til ansøgeren, efter branchepersonens besøg på SPOT Festival, mod fremsendelse af bilag for omkostninger til hotel og transport.

Forpligtelser for den udenlandske gæst
Gæsten forpligter sig til at registrere sig i SPOT’s delegatdatabase og udfylde et spørgeskema med data til små interviews, som deles på MXD’s og SPOT’s websites og sociale medier.

Vurdering af ansøgninger
MXD kan prioritere ansøgninger ud fra én eller flere af følgende kriterier:

  • Ansøgerens begrundelse for at invitere netop denne/disse
  • MXD’s vurdering af de internationale branchepersoners relevans i forhold til ansøgerens internationale arbejde
  • MXD’s vurdering af de internationale branchepersoners relevans for andre danske kunstnere og musikselskaber på SPOT.

Redigeret
02.04.2024