Nu får kunstnere og musikbranchefolk fra hele Danmark lettere adgang til de MXD-projekter, der finder sted i København

Udgivet
20.06.2023
Networking for den danske og franske musikbranche i Kødbyen, København

En stor del af de netværksarrangementer, showcases og andre aktiviteter i musikbranchen, som
MXD står bag, foregår i København. En lettilgængelig og attraktiv destination for den
internationale musikindustri – om end en omkostningsfuld rejse for den del af det danske musikliv,
der ikke er bosat på Sjælland.

Derfor har MXD valgt at implementere et princip om lige adgang til MXDs projekter, så deltagere i
aktiviteter, der afholdes i København, kan få refunderet deres transport og eventuel overnatning,
såfremt de bor udenfor Sjælland.

Anders Wahrén, bestyrelsesleder i MXD, fortæller om princippet:

”Hos MXD ønsker vi at understøtte hele den danske musikbranche, hvoraf rigtig mange jo også
befinder sig uden for Københavnsområdet. Når vi ofte arrangerer netværksarrangementer og
lignende dér, skyldes det primært et hensyn til de udenlandske deltagere. Men vi ved at
rejseomkostningerne for danske musikere og branchefolk, der bor udenfor Sjælland, kan være helt
afgørende for, om de kommer afsted eller ej – og vi vil gerne skabe lige muligheder for alle, uanset
hvor man er bosat.

Over hele landet findes der kreativitet, som udlandet fortjener at stifte bekendtskab med. Derfor er
jeg rigtig glad for, at vi med det nye princip om lige adgang til MXDs projekter, kan skabe bedre
vilkår for flere kunstnere og musikbranchefolk på tværs af Danmark.”

Princippet om lige adgang til MXDs projekter

Når aktiviteten finder sted i København, tilbyder MXD deltagere, der har fået godkendt deres
ansøgning til aktiviteten, og som ikke bor på Sjælland:

  1. Dækning af transportomkostninger – enten tog eller busbillet (standard prisklasse) eller
    dækning af brændstof (op til maksimalt et beløb svarende til en togbillet).
  2. Ved behov dækkes én overnatning op til 1.000,- kroner.

Deltageren står selv for at organisere rejse og eventuel hotelovernatning. Omkostningerne
refunderes efterfølgende imod fremsendelse af kvitteringer og kontooplysninger til MXDs
projektleder.

Redigeret
20.06.2023