Dansk musik fortsat en milliardindustri

Udgivet
11.06.2015

Dansk musik har betydning for samfundsøkonomien. Sidste år bidrog musikken med 6,8 milliarder kroner. Det viser en ny branchestatistik, som Rambøll offentliggør i dag.

Dansk musik genererer milliarder til samfundsøkonomien og sikrer beskæftigelse på en lang række områder. Det dokumenteres i den omfattende rapport Dansk Musikomsætning 2014, som Rambøll har udarbejdet på vegne den danske musikbranche.

Rapporten præsenteres i dag på Folkemødet af direktør i Rambøll, Henrik Rosenberg Seiding, som udtaler: ”Centrale aktører i musikbranchen har bedt Rambøll om at udforme en veldokumenteret branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Arbejdet viser, at branchen med en bruttoomsætning på 6,8 milliarder er en milliardindustri, der bidrager væsentligt til det danske samfund.”

Koncerter og indspillet musik skaber størst omsætning

De største kilder til branchens imponerende omsætning er henholdsvis salg af indspillet musik og livemusik. Den indspillede musik står for 38,6 % af omsætningen og udgør samlet 2,6 milliarder kroner, der dækker over indtægter fra områder som streaming, download, radio og salg af cd’er.

Livemusikken står for en omsætning på 3,9 milliarder kroner svarende til 57,3 %. Branchestatistikken fastslår, at hele 46 % af omsætningen fra livemusik stammer fra direkte relateret omsætning fra eksempelvis mad og drikkevarer. Dermed understreger de nye tal samtidig, at musikken er en effektiv løftestang i forhold til at skabe merværdi.

Musikeksporten, der dækker over både musikturisme til Danmark og eksport af dansk musik, bidrager også mærkbart til omsætningen. 8,3 % af den samlede omsætning stammer i 2014 fra musikeksport.

Fælles indsats i musikbranchen

Branchestatistikken er lavet på opdrag af IFPI, Koda, Dansk Live, MXD, Gramex og DMFF, som samtidig har assisteret Rambøll ved dataindsamlingen.

Thomas Maagaard Dyekjær fra Gramex har stået i spidsen for musikbranchens initiativ, og han er tilfreds med samarbejdet: ”Dansk Musikomsætning 2014 er resultatet af et unikt og omfattende samarbejde mellem musikbranchens tungeste organisationer. Det skal vi bygge videre på, når vi også fremadrettet vil synliggøre musikkens reelle økonomiske værdi for samfundet”.

Det er tredje år i træk, musikbranchen og Rambøll samarbejder om en branchestatistik. Grundet metodiske forbedringer er tallene for 2014 dog ikke direkte sammenlignelige med tallene fra de foregående år.

Download: Dansk Musikomsætning 2014

Læs mere om arrangementet på Folkemødet her.

Redigeret
11.06.2015