Dansk musik var fortsat i vækst i 2019. Men så kom Corona

Udgivet
22.01.2021

Dansk Musikomsætning 2019

Hent rapporten ved at klikke på billedet eller linket her: Dansk Musikomsætning 2019

Dansk musikomsætning 2019, som for syvende år i træk er udarbejdet i samarbejde mellem en række af musikbranchens organisationer, viser en stigning i omsætningen ni procent fra 2018 til 2019. Dermed var den samlede musikomsætning i Danmark i 2019 steget med hele 40 procent siden 2015. Men med coronakrisen i 2020 blev der sat en brat stopper for flere års markant vækst i en branche, hvor det primære indtægtsgrundlag er drevet af omsætningen på liveområdet.

At coronakrisen stort set har lammet den danske livescene, siden epidemien satte ind i marts 2020, er ikke nogen hemmelighed. Og flere andre områder af musikkens indtjening er også berørt. Alene Kodas estimat over tabte rettighedsindtægter i 2020 tegner sig for et tab på 115 millioner.

På den baggrund er opgørelsen over den danske musikomsætning i 2019 en barsk påmindelse om, at det var en branche i vækst, der ligesom resten af samfundet i marts sidste år fik trukket tæppet væk under sig. Og når Dansk Musikomsætning 2020 udkommer senere på året, vil det stå klart i hvor høj grad indtægtsgrundlaget er blevet udfordret, som følge af krisen. Rapporten for 2020 vil derfor blive udarbejdet, så hurtigt det lader sig gøre.

2019: Liveområdet stod for 63 procent af omsætningen

Musikbranchen har i løbet af det seneste årti gennemgået en rivende udvikling og spiller en større og større samfundsøkonomisk rolle. Alene i 2019 bidrog den danske musikbranche med knap 9,7 milliarder kroner til den danske samfundsøkonomi. Det svarer til en fremgang på ni procent i forhold til 2018.

Fra 2015 til 2019 oplevede musikbranchen en samlet vækst på 40 procent. En vækst som i høj grad var drevet af liveområdets fremgang, med en vækst på 51 procent i perioden. Alene i 2019 stod liveområdet for 63 procent af branchens samlede omsætning, svarende til næsten 3.500 fuldtidsansatte.

Vækst på indspillet musik og musikeksport vil ikke forhindre nedgangen

Størstedelen af omsætningen på liveområdet er fuldstændig forsvundet i 2020. Det betyder, at uanset ikke alle indtægtsområder er lige hårdt ramt af coronakrisen, vil den massive nedgang i indtægter fra liveområdet sætte et massivt negativt præg på den samlede indtægt i både 2020 og 2021.

Det gælder fx området for indspillet musik, som takket være blandt andet en mindre stigning i indtægterne fra streaming og for musik spillet på radio og tv, omsatte for 3,5 milliarder i 2019 en fremgang på seks procent i forhold til 2018. Ligesom det gælder den danske musikeksport, som samlet er voksede med 18 procent i fra 2018 – 2019.

Det er syvende gang, at IFPI, Koda, Dansk Live, MXD, Gramex og Musikforlæggerne i samarbejde med Rambøll udarbejder opgørelsen, og for første gang er Dansk Erhverv en del af samarbejdet.

FACTS FRA DANSK MUSIKOMSÆTNING 2019

Musikbranchens bidrag til samfundsøkonomien
Musikbranchen omsatte for 9,7 milliarder i 2019 – en stigning på 9 procent i forhold til 2018.

Indspillet musik
Indspillet musik udgjorde 36,5 procent af den samlede omsætning i 2019, svarende til 3,5 milliarder. Omsætningen på dette område steg med 6 procent i forhold til 2018.

Livemusik
Livemusik udgjorde 63,5 procent af den samlede omsætning i 2019, svarende til 6,1 milliarder kroner. Omsætningen på dette område steg med 10 procent i forhold til 2018.

Musikeksporten
Musikeksport udgjorde 11 procent af den samlede omsætning i 2019, svarende til 1 milliard kroner. Omsætningen på dette område steg med 18 procent i forhold til 2018.

Få et overblik over MXD’s arbejde i 2019 her: MXD – Evaluering 2019 (Kort Version)

Bag rapporten
Rambøll har udarbejdet Dansk Musikomsætning 2019 på vegne af IFPI, Koda, Dansk Live, MXD, Gramex og Musikforlæggerne. For første gang var Dansk Erhverv en del af samarbejdet, og er fremadrettet en fast del af partnerkredsen omkring Dansk Musikomsætning.

Redigeret
22.01.2021