NFEA – Sidste masterclass fokuserede på mentalt helbred og repræsentation

Udgivet
04.06.2024

Siden efteråret har et hold af kvindelige danske managers fulgt programmet NEW FEMALE ENTREPRENEURS ACCELERATOR. Gennem i alt syv masterclasses har de fået en grundig indføring i musikbranchen – fra jura til økonomi, live, kommunikation, publishing og labelarbejde – fra nogle af de bedste industrifolk fra ind- og udland. Ved forløbets sidste masterclass var der fokus på mentalt helbred og repræsentation. To overskrifter, der er begyndt at fylde meget i både den danske og internationale musikindustri, og to tematikker der er vigtige for fremtidens brancheforhold. Især for projektets deltagere, der alle arbejder med artister i vækstlaget. For hvordan sikrer man en sund arbejdskultur for både sig selv og sine artister, der kan danne et solidt fundament for fremtidens musikindustri?

Masterclassens førstedag var en workshop med erhvervspsykolog Yun Ladegaard. Deltagerne var netop hjemvendt fra SPOT festival i Aarhus, og Yun indledte med en tiltrængt meditation, hvor deltagerne kunne få lov til at samle fokus i et kvarter. I lydbidden nederst i artiklen fortæller Kamille Prætorius, der deltager på forløbet, om hvor givende det var at have et øjeblik refleksion ovenpå den travlhed, de ofte møder i branchen.

Yuns oplæg handlede overordnet set om mental velvære og præventiv stresshåndtering, og ved hjælp af både forklaringer og forskellige øvelser fik deltagerne indsigt i, hvordan de kan skabe et godt arbejdsmiljø for sig selv og deres artister. Hun kom for eksempel ind på, at man med fordel kan identificere, hvad der ligger inden for og uden for vores ens kontrolområde. Man kan styre, hvordan man vil håndtere en opgave, men man kan ikke nødvendigvis styre hvad opgaven er. Det kan være givtigt at opdele sit arbejde i underopgaver og identificere, hvad der kan kontrolleres, og hvad der ikke kan.

En anden pointe fra Yuns oplæg var at have klare aftaler i sine arbejdsrelationer. Hvad er dine opgaver, og hvad er mine opgaver? I hvilket tidsrum må vi kontakter hinanden? Dette talte deltagerne på forløbet om parvis, hvorefter holdet delte deres pointer i plenum. Selvom management opgaven nogle gange kan være at aflaste artisten, så skal der også stilles krav til artisten selv i arbejdsrelationen – så det netop bliver et samarbejde.

Holdet sammen med PhD Yun Ladegaard.

På andendagen fik deltagerne besøg af Sofie Westh of Rosa Louis Balle fra foreningen Another Life, der arbejder for repræsentation af minoriserede grupper i den danske musikbranche. Sofie og Rosa fortalte, at de på hver deres måde, gennem deres arbejde i musikbranchen, har oplevet på egen krop, hvordan den fungerer. Disse erfaringer, samt viden og data, som de indsamler via Another Life, bruger de til at sætte fokus på strukturerne i musikbranchen og skubbe til de grænser, der efter mange år uden fokus på minoritetsgrupper, har formet måden den drives på.

Another Life arbejder med repræsentation i en bred forståelse; de arbejder imod diskrimination af alle former, og de arbejder for et bedre arbejdsmiljø generelt og for den enkelte. Det hele begyndte i 2021, fordi de observerede nogle problemer, der skyldtes et manglende fokus på parametre der handlede om andet end kønsbalance. For det første, manglede der data på omfanget af problemer omkring minoriserede grupper i musikbranchen, så det var dér de startede.

Rosa og Sofie fra Another Life.

De gennemgik nogle af de begreber, der er styrende for deres arbejde i foreningen, og som de aktivt udbreder kendskabet til gennem workshops som for eksempel dét, deltagerne på NFEA-forløbet blev præsenteret for. Privilegier, forhindringer, forudindtagelser, diskrimination og intentioner er alle begreber, som er vigtige at stifte bekendtskab med, hvis man ønsker at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle kan deltage på lige fod.

Ud over Sofie og Rosas refleksioner over begreberne blev deltagerne også bedt om selv at sætte ord på, hvornår de for eksempel er stødt på forudindtagelser eller forhindringer i deres arbejde. Her blev der blandt andet talt om, hvordan flere af deltagerne har oplevet dét at italesætte disse ting overfor samarbejdspartnere og være blevet mødt med manglende forståelse. Flere havde følt sig besværlige i selve dét at italesætte en forhindring for deres eller andres arbejde, og mange kunne nikke genkendende til, at det ofte fejes til siden som en utilsigtet hændelse.

Det er sådan nogle situationer, der eksemplificerer hvor vigtigt det er, at vi kan tale åbent om tingene. Og i den forbindelse, forklarede Sofie og Rosa, er det vigtigt at gøre sig bevidst om, hvor mange forskellige minoritetsgrupper, der egentlig findes. At være en minoritet kan handle om både alder, kropsidealer, handicap, etnicitet, kønsforståelse, psykiske belastninger, seksualiteter, hudfarver, socialklasser og meget andet – alt dette spiller ind på, hvordan man bliver mødt i sit arbejde.

Sofie og Rosa gennemgik også, hvordan de indsamler data, og hvordan de bruger det. For data kan også være forudindtaget, hvis en undersøgelse udelader visse grupper. Another Life bruger data til at udpege og identificere strukturelle problemer, som de herefter kæmper for at komme til livs. Men det er enormt vigtigt for deres arbejde, at dataen er nuanceret – for eksempel ved at de spørgsmål, der stilles i en undersøgelse, er nuancerede, og ved man sikrer sig, at rigtig mange forskellige mennesker fra forskellige grupper deltager.

Kamille Prætorius fra Fish Management.

Herunder kan du høre Kamilla Prætorius, der til daglig driver Fish Management, fortælle om forløbets sidste masterclass, samt hvordan hun har oplevet forløbet som helhed. Hun fortæller blandt andet, at der er blevet skabt et enormt trygt undervisningsrum, hvilket hun oplever som værende meget unikt for musikbranchen, at der faktisk er rum til at stille alle de spørgsmål, man kan komme i tanke om.

Redigeret
05.06.2024