Dansk version English version Facebook Youtube Instagram

DPA og MXD – fælles indsats for eksport af dansk musik

Publiceret

Dansk musik rammer globalt i disse år med bl.a. MØ og Lukas Graham. Men bag artisterne er der et helt hold af mennesker der arbejder for at det kan lykkes: producere, sangskrivere, managere, musikforlæggere og mange, mange flere. At skabe en musikalsk eksportsucces kræver hårdt arbejde og investering. Derfor er DPA – foreningen for sangskrivere, komponister, tekstforfattere og producere inden for det kommercielle og populære felt – gået sammen med MXD om en ny støttepulje med fokus på eksport.
 
DPA arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for de skabende kunstnere inden for det populære og kommercielle musikområde For at styrke eksporten af dansk-produceret sange har DPA besluttet at afsætte støttemidler til branchefolks mødeaktiviteter i udlandet vedrørende danske rytmiske sangskrivere-producere.
 
DPA’s bestyrelsesformand, Niels Mosumgaard, fortæller om det nye indsatsområde:
 
”I DPA uddeler vi støtte til sangskrivernes projekter, men hvis musikken skal ud på det globale marked, kræver det også et godt samarbejde om forretningsdelen. Det skal denne pulje støtte. Så vi får endnu mere dansk musik ud i verden og giver danske musikskabere et større marked at afsætte deres musik på og derved større indtægter.”

Niels Mosumgaard, bestyrelsesformand for DPA

MXD – Music Export Denmark arbejder for at øge eksporten af danske pop-artister/bands. MXD har altså et stærkt fokus på at udvikle forretningen i og omkring musikken. MXD og DPA deler således mange fælles faglige mål og arbejdsmetoder. Og de to organisationer har samarbejdet succesfuldt omkring projekter tidligere. 
 
Nu lanceres så Eksportstøtte til branchefolk vedrørende sangskrivning [DPA-puljen], som vil blive administreret af MXD. Støttemidlerne som DPA har allokeret til projektet kommer fra Kodas Kulturelle midler.
 
Du finder mere info om den nye pulje og link til ansøgningsskemaet her.
 
Fælles indsats for musikeksporten
Foruden et konkret behov og det umiddelbare vækstpotentiale, er samarbejdet også drevet af en ambition om at bygge bro imellem de skabende og udøvende kunstnere (samt musikselskaberne og organisationerne i dansk musikliv) og skabe en øget koordinering af eksportarbejdet.
 
MXD’s bestyrelsesformand, Søren K. Thompson, udtaler: ”DPA og MXD arbejder hver dag på at gøre Danmark til en førende musiknation i verden. Med dette samarbejde vil vi kunne dele viden og etablere nye samarbejder på tværs af musikbranchen. Sammen kan vi (de skabende og udøvende kunstnere) løfte hinanden op. Det er et vigtigt skridt i retning mod en mere helhedsorienteret indsats for musikeksporten.”

Søren Krogh Thompson, bestyrelsesformand for MXD

For yderligere information kontakt:
 
Tobias Stenkjær, bestyrelsesmedlem i DPA
Mail: tobias@dpa.org
Mobil: 26 84 21 39
 
Thomas Rohde, Adm. direktør for MXD
Mail: thomas@mxd.dk