TAK!

Udgivet
12.05.2023

Musikhandlingsplanen er landet. 

Jakob Engel-Schmidt (M) har indgået en ny Musikhandlingsplan med et bredt flertal i Folketinget. 

Planen, der løber fra 2023-2026, har fået et økonomisk boost på 66 mio. kr. i forhold til den tidligere musikhandlingsplan, hvilket bringer planen op på i alt 224,7 mio. kr.

Ca. 25 mio. kr. af midlerne (dvs. ca. 11%) vedrører det internationale arbejde. 

I alt 20 mio. kr. heraf er allokeret til Music Export Denmark (MXD), hvorved Kulturministeriets årlige tilskud til MXD stiger fra 4 til 5 mio. kr. 

MXDs bestyrelsesleder, Anders Wahrén, udtaler: 

“Vi er selvsagt glade for den øgede bevilling til MXD, og at der er skabt en bred politisk erkendelse af, hvor central en rolle musikeksporten spiller for udviklingen af dansk musik. “Potentialet er enormt. Vi ved, hvor vi skal sætte ind med forøget styrke eller med nye indsatser. Og vi er allerede gået i gang – blandt andet med nye projekter, der skal sikre en større diversitet, hvoraf flere allerede er blevet lanceret.”

Men begejstringen hos MXD begrænser sig ikke kun til organisationens direkte arbejdsområde. Wahrén uddyber: 

“Vi har fået en Kulturminister med ambitioner og som taler kulturen op. I går blev den første Kulturpolitiske redegørelse siden 1998 offentliggjort, som afslørede, at den direkte og indirekte produktion fra de kulturelle og kreative erhverv udgjorde næsten syv procent af den samlede produktion i Danmark i 2021. Den fastslog med andre ord, at kulturen er et reelt og vigtigt erhverv. I dag landede den længe ventede musikhandlingsplan omsider. Ministeren har indfriet flere af sine store løfter; Han er gået i dialog med musiklivets aktører og formåede at samle et bredt politisk flertal omkring planen, som endte med et markant løft af Musikhandlingsplanen.”

MXDs bestyrelsesleder, Anders Wahrén, der til daglig er program director for Roskilde Festival, er begejstret over den nye Musikhandlingsplans øgede fokus på det internationale arbejde.

Musikeksportens betydning for dansk musik

For mange danske kunstnere er indtjeningen fra udlandet nødvendig for at skabe en bæredygtig økonomi under deres erhverv, som også gør det muligt for kunstnerne at arbejde med musik på højeste ambitionsniveau. 

Hertil kommer, at udviklingen af ny dansk musik er blevet en kreativ proces, der i høj grad finder sted med partnere i en global værdikæde.

Men arbejdet med musikeksport er ikke mindst blevet en afgørende prioritet og succesfaktor for danske kunstnere og musikselskaber på grund af de radikale ændringer i medie- og forbrugsvanerne, som digitaliseringen siden årtusindskiftet har medført. Udviklingen betyder, at dansk musik befinder sig i en mere intens global konkurrence end nogensinde før, i såvel udlandet som på det danske hjemmemarked. 

Med andre ord: på et stærkt digitaliseret og globaliseret marked handler det internationale arbejde ikke blot om at øge dansk musiks konkurrenceposition på eksportmarkederne, men i lige så høj grad om at fastholde og udvikle det hjemlige publikum og kulturfællesskab omkring dansk musik. 

Fokus på diversiteten

Musikhandlingsplanens øgede fokus på musikeksport, bygger videre på en bred politisk opbakning til området.  

Sidste år (d. 22. september) blev det besluttet af den forrige Regering, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten at yde en ekstra bevilling på 3. mio. kr. til MXD i 2023 til styrkelse af markedsførings- og formidlingsaktiviteter med fokus på kønsbalancen. Læs mere her.

Redigeret
12.05.2023