[Los Angeles] Fokuseret vækst- og eksportindsats for MXD i 2019-2020

Udgivet
04.10.2018

LA Crushing on DK

Los Angeles udgør et af musikkens globale vækstcentre. En stor del af den amerikanske musikindustri er samlet her og tiltrækker kunstnere og musikbranchefolk fra hele verden om skabelse af ny musik og lancering af nye internationale artister.

Også Dansk musik søger i disse år til LA, som aldrig før. Der er skabt markante resultater i LA for dansk musik (Lukas Graham er et eksempel).

MXD har fået et tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og Det Internationale Kulturpanel (IKP-puljen under Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Erhvervsministeriet) til at styrke og optimere udbyttet af dansk musiks samarbejde med kunstnere og musikselskaber i LA. 

Projektet, der løber indtil udgangen af 2020, bygger på erfaringerne fra en række af de LA-projekter, som har fået eksportstøtte fra MXD (blandt andet via DPA-puljen, under MXD), samt anden input fra den danske musikbranche og fra vores kolleger i de øvrige nordiske musikeksportkontorer.

Om projektet   

Projektet vil naturligvis omfatte aktiviteter i LA, men hovedvægten lægges på at bringe LA til Danmark. MXD har i de senere år haft gode erfaringer med at invitere udlandet til Danmark.

Dels er der en stigende interesse for dansk kultur, mad, mode etc., hvilket vi naturligvis skal udnytte. Men udover at placere fremstødet i en kulturel kontekst, kan vi opnå en langt større opmærksomhed og fokus fra vores udenlandske gæster, end når vi møder dem på deres hjemmebane, i deres travle hverdag.

En anden fordel er, at vi på dansk jord kan præsentere udlandet for et større antal danskere. Og her skal det pointeres, at et andet hovedformål for projektet er at øge samarbejdet imellem de danske selskaber og kunstnere – altså at styrke klyngedannelse i de danske produktionsmiljøer.

MXD vil således række ud til danske musikselskaber, kunstnere og organisationer, som har haft aktiviteter i LA for at engagere dem i projektet og styrke videndelingen på tværs af branchen.

Aktiviteter   

MXD rejser i næste uge til LA med en arbejdsgruppe af danske musikbranchefolk bestående af Ronni Vindahl (producer for MØ m.fl. og ejer af Beachy Records, Lasse Persson (Copenhagen Records), Søren Winding (Tigerspring) og Christian Fløe Svenningsen (GL Music) og Minna Fagerstedt (OneSeven Publishing), for at engagere deres netværk i projektet og det første besøg fra LA til DK.

Herefter er der i perioden 2019-2020 planlagt:

  • 2 netværksevents i LA – Indhold og ansøgningsskemaer offentliggøres via MXD.dk og MXD’s Nyhedsbrev
  • 4 besøg i DK af branchefolk fra LA – hvor MXD vil planlægge virksomhedsbesøg, individuelle møder, studiebesøg, lytte-sessions og koncerter med danske kunstnere og et større netværksarrangement, som er åbent for alle (efter først-til-mølle princippet).

Disse annonceres ligeledes via MXD’s website og nyhedsbreve.

Spørgsmål og input

Rettes til:

Direktør Thomas Rohde: Thomas@MXD.dk

Projektleder – Senior Advisor Carolina Echeverri: Carolina@MXD.dk

 

 

 

 

 

Redigeret
04.10.2018