MXD’s fremstød på South By SouthWest i 2015 – sådan støtter vi din musikeksport

Udgivet
06.10.2014
sxsw

17.-22. marts 2015 afvikles SXSW MUSIC i Austin, Texas. Og Music Export Denmark (MXD) er med igen for at støtte eksporten af dansk musik.

NB: Husk at tilmelde dig vores obligatoriske orienteringsmøde, hvis du planlægger at søge om eksportstøtte til SXSW. Orienteringsmødet afholdes d. 4 november kl 14.00-16.00 hos MXD på Frederiksberg.

MXD holder fast i den nye strategi, som blev implementeret i år. Og herudover tilbyder vi også 2-5 danske bands og deres musikselskaber et forløb med sparring på netværkskontakter, mulige showcases og andre elementer af strategien.

Her har du et overblik over MXD’s SXSW-strategi:

  • Fokus lægges fortsat på at give danske musikbranchefolk (med relevante eksportprojekter) en øget mulighed for at søge om støtte til deres mødeaktiviteter på SXSW.
  • Der gælder således stadig den undtagelse, at danske musikbranchefolk kan søge om “eksportstøtte til branchefolk” til deres SXSW-rejser mere end én gang (for alle andre messer og festivaler gælder fortsat, at man kun kan modtage støtte til førstegangsrejser).
  • MXD har i nogle af de tidligere år enten afviklet eller givet støtte til en dansk showcase på SXSW, arrangeret af branchen selv. Dette prioriteres ikke i 2015.
  • Bands kan fortsat søge om støtte til showcases. Men MXD fastholder sin politik og yder støtte til et begrænset antal bands – de bands, hvor forretningsplan, timing og forberedelse er allermest overbevisende.
  • Ansøgningsfristen 1: Bands og musikselskaber kan søge om “Eksportstøtte til markedsudvikling” til bandets rejseomkostninger og markedsføring. Ansøgningsfristen er d. 15. februar 2015. SXSW-ansøgninger, der indsendes ved tidligere frister vil først blive vurderet ved ovennævnte frist, således at alle får en lige chance.
  • Ansøgningsfristen 2: Branchefolk kan søge løbende fra primo 2015 og indtil 7 dage før afrejsen til SXSW. Men se næste punkt:
  • Søg først om eksportstøtte, når din plan er konkret! Vi prioriterer som nævnt hårdt og denne prioritering sker ikke mindst på grundlag af, hvilke konkrete showcases og møder osv. Planer med mange uvisheder og ikke-bekræftede aktiviteter vil ikke komme i betragtning. Vi er velvidende om, at SxSW er en dynamisk størrelse, men forarbejdet skal være på plads og planen overbevisende.
  • En betingelse for at komme i betragtning til eksportstøtte (hvilket gælder for såvel branchefolk og bands) er, at du deltager i MXD’s orienteringsmøde om SXSW tirsdag d. 4. november 14.00 – 16.00. MXD har i år engageret SXSW-veteran, Søren Falk Madsen, til at lede dette møde.
  • MXD tilbyder 2-5 danske bands og deres musikselskaber et forløb med sparring på netværkskontakter, mulige showcases og andre elementer af strategien. Dette forløb vil ligeledes bliver koordineret af Søren Falk Madsen. Ud over MXD’s viden, netværk og kommunikationskanaler, har Søren allieret sig med to kollegaer Andreas Nielsen, Crunchy Frog, og Thomas Jepsen, Rust/Roskilde Festival. Du kan søge om deltagelse i dette (uafhængigt af, om du søger og får eksportstøtte) ved at skrive til sxsw@mxd.dk
  • VISUM – Husk at søge om visum… meget, meget snart.

Thomas Rohde, MXD’s administrerende direktør, siger om tankerne bag strategien og giver svar på nogle af de hyppige spørgsmål:

Hvornår giver det mening for et dansk band at tage til SXSW?
Det er naturligvis svært at sige eksplicit. Håbet om en international karriere og drømmen om at turnere på amerikansk asfalt får mange danske bands til at tage turen til SXSW. Men det er langt fra alle (og skal her understrege: langt fra alle), der rejser hjem med succes. For mange ender det som en stor skuffelse med spildte muligheder og en unødig høj udgift for et ellers stramt band-budget. MXD fraråder hvert år adskillige danske bands i at tage derover; Hvis man ikke er forberedt til tænderne, så er der en stor risiko for at drukne i mængden af de 3-4.000 koncerter, der afvikles på få dage. Konkurrencen er meget intens blandt de deltagende artister/bands…

At du er blevet udtaget til SXSW’s officielle program er i sig selv ingen garanti for succes. Der skal meget mere til. Tager du derover for at spille et enkelt show eller to, kan du lige så godt glemme det. Det gælder naturligvis om at optimere chancerne. Mellem 6 til 10 koncerter og et lignende antal aftaler om PR/interviews eller mediedækning af koncerterne, er et fornuftigt mål. Men måske endnu mere vigtigt, så handler det om at optræde på nogle af de mest attraktive og promoverede fester (eksempelvis de populære dayparties arrangeret af Filter Magazine, Hype Machine, Doritos, Vans, Converse og andre store brands). Og så bør du også selv have stærke samarbejdspartnere på PR-fronten.

Endelig gælder det om at få sat møder i stand med potentielle og relevante samarbejdspartnere.

Er alle disse elementer og den generelle timing i orden, så kan SXSW være en fornuftig (omend stadig ganske chancebetonet!) investering for et band og musikselskab.

Hvordan forbereder man sig så optimalt?
MXD bad i 2012 Søren Falk Madsen fra Playground Music og en erfaren SXSW-deltager om at give et bud herpå. Du kan læse hans anbefalinger her: SXSW – dos and dont’s

Hvorfor afvikler MXD ikke en showcase på SXSW?
Startprisen for et dansk fremstød på SXSW med en vis eksponerings-tyngde, ligger på omkring 250.000 kr. (og hertil kommer så eventuel eksportstøtte til de medvirkende bands). Og de midler, vurderer MXD, kan komme dansk musik bedre til gavn via andre aktiviteter. Og i relation til SXSW har MXD altså kanaliseret noget af dette budget over i støtte til flere musikbranchefolk. I flere af de tidligere år har MXD også givet mindre støttebeløb til mindre, intime danske showcases på SXSW, arrangeret af musikbranchen selv. MXD har ikke afsat midler hertil i 2015, men vil i skrivende stund ikke afvise denne mulighed andre år.

Hvorfor er MXD’s fokus rettet mod branchefolk, fremfor bands?
Som beskrevet ovenfor kan det være svært for et band at trænge igennem lydmuren på SXSW. Det er MXD’s vurdering, at det flere gange kan være en bedre investering “alene” at sende en brancheperson af sted, på vegne af bandet.

SXSW kan være en fornuftig investering for de danske branchefolk. Festivalen byder på masser af muligheder for at handle, pleje og udvide netværket.

Hvor mange bands vil MXD støtte?
Antallet afhænger naturligvis af, hvor attraktive muligheder, der er i spil for dansk musik – men vi forventer at støtte ml. 3-5 ud af ca. 20-35 ansøgninger.

Hvad hvis man misser deadline d. 15. februar?
Bands og musikselskaber kan søge om “Eksportstøtte til markedsudvikling” til bandets rejseomkostninger og markedsføring. Ansøgningsfristen er d. 15. februar 2015. Alle ansøgninger (også tidligere indsendte) vedrørende SXSW vil blive sagsbehandlet ved denne uddelingsrunde.

Ansøgninger, der indsendes senere (dvs. til den næste uddelingsrunde d. 15. marts), vil som udgangspunkt ikke komme i betragtning, medmindre MXD vurderer, at der foreligger særlige omstændigheder og planen inkluderer ekstraordinært stærke muligheder, fx bekræftede shows på nogle af de ovnnævnte dayparties.

Hvad består det nye tiltag med netværkssparring etc. af?
MXD tilbyder 2-5 danske bands og deres musikselskaber et forløb med sparring på netværkskontakter, mulige showcases og andre elementer af strategien. Dette forløb vil ligeledes bliver koordineret af Søren Falk Madsen. Ud over MXD’s viden, netværk og kommunikationskanaler, har Søren allieret sig med to kollegaer: Andreas Nielsen (Crunchy Frog) og Thomas Jepsen (Rust, Roskilde Festival). De 2-5 danske bands/artister og deres managers/musikselskaber vil blive tilbudt et forløb med netværkssparring. Sparringsforløbet vil blive tilrettelagt efter det enkelte bands og musikselskabs behov og ønsker. Og det kan spænde vidt: Vi kan tilbyde at bidrage til at optimere den samlede promotionindsats over for de internationale branchefolk og medier. Ligesom vi kan tilbyde konkret rådgivning ift. din plan, arbejdet med labelaftaler, publishing, touring, PR samt også det helt lav-praktiske/logistiske arbejde omkring SxSW.

Andreas, Thomas og Søren vil desuden være til stede på SxSW, hvor de, inden for mulighedernes grænser, vil kunne træde til på stedet og (hvis muligheden byder sig) trække bands/artister med hen til potentielt vigtige shows/happenings eller ”pege” i de rigtige retninger.

Det skal dog understreges, at initiativet og ansvaret for eksekveringen ligger hos bandet og dets repræsentanter selv.

Du kan søge om deltagelse i dette (uafhængigt af, om du søger og får eksportstøtte) ved at skrive til sxsw@mxd.dk

Kan MXD få bands på SXSW’s officielle program?
Nej. Du skal søge direkte her: SXSW APPLICATION. Og bemærk, at deres absolut sidste deadline er 10 oktober!

Kan MXD hjælpe med visum-ansøgningen, hvis den grundstøder?
Nej, vi kan ikke presse et visum igennem hos de amerikanske myndigheder. Og vi skal anbefale alle at påbegynde visumprocessen i god tid. Gerne allerede i september/oktober måned (ja, muligvis allerede inden du ved, om du er på SXSW’s officielle program). Der findes advokater og bureauer, som har specialiserer sig i dette – læs evt. denne know how-artikel fra MXD’s arkiv.

Hvornår og hvorfor skal støttemodtagere deltage i et orienteringsmøde?
For overhovedet at komme i betragtning til eksportstøtte til SXSW (men fremmøde er ingen garanti for at få bevilliget støtte!) skal den rejsende brancheperson og min. en repræsentant fra bandet deltage i det årlige SXSW-orienteringsmøde. Formålet er vidensdeling og en åben diskussion om, hvordan man får mest muligt ud af SXSW.

Mødet afholdes hos MXD (Allegade 14, 2000 Frederiksberg) tirsdag d. 4. november 14.00 – 16.00.

Opsummering af deadlines + Her søger du

> SXSW’s officielle program: Du søger direkte hos festivalen via dette link (søg nu og indtil 10. oktober)

> Eksportstøtte til bands: Du søger om “eksportstøtte til markedsudvikling” til uddelingen med ansøgningsfrist d. 15 februar 2015.

> Eksportstøtte til branchefolk: Du søger om “eksportstøtte til branchefolk”. Du kan søge fra januar 2015 og indtil 7 dage før afrejsen. Men husk først at søge, når planen er konkret.

> Sparringsforløb (adgang til MXD’s netværk m.m.): Du kan søge ved at skrive til sxsw@mxd.dk

> Orienteringsmøde d. 4. november 14.00 – 16.00 hos MXD, Allegade 14, 2000 Frederiksberg. Du tilmelder dig ved at skrive til sxsw@mxd.dk

Spørgsmål?

Skriv til thomas@mxd.dk

Redigeret
06.10.2014