[OPEN CALL : PITCH OS DIN PROJEKTIDÈ] “Europæiske Eksportophold med MXD” for danske artister og musikselskaber

Udgivet
26.03.2023

[OPEN CALL : PITCH OS DIN PROJEKTIDÈ] “Europæiske Eksportophold med MXD” for danske artister og musikselskaber

Music Export Denmark (MXD) er glade for at kunne lancere projektet “Europæiske Eksportophold med MXD”, der har til formål at skabe nye samarbejder og længerevarende relationer for danske artister på eksportmarkederne. 

Projektet er finansieret via en ekstrabevilling, som MXD modtog i 2022 fra Kulturministeriet. Læs eventuelt mere herom i denne artikel.

Hvert fremstød er skræddersyet til den pågældende artists behov 

“Europæiske Eksportophold med MXD” bringer en artist (eller et band) samt de danske musikselskaber omkring artisten til en europæisk hovedstad eller musikalsk hotspot for at række ud til den lokale musikindustri om mulige samarbejder.  

Det er artisten selv og dennes danske forretningsrepræsentater, der definerer målene og eksportopholdets indhold. Men MXD bidrager som partner naturligvis med inputs til planlægningen og afviklingen samt med vores tilstedeværelse og aktivering af MXDs lokale netværk i den pågældende europæiske by.

For at give en idé af, hvad et eksportophold kunne bestå af, gives her et tænkt eksempel: 

  • Artisten og dennes branchefolk arbejder en uges tid fra studie eller øvelokale i den europæiske by.
  • Fra denne base kan der både produceres ny musik og/eller gives intime koncerter, og artistens branchefolk kan på anden vis præsentere artisten for den lokale industri på en direkte og individuel måde. 
  • MXD engagerer en lokal PR-agent, der får til opgave at placere artisten i den lokale nyhedsstrøm både før og under projektets afvikling. 
  • Ugen omfatter eventuelt også en formel netværksmiddag med MXD som tovholder og sparringspartner.

Men igen: MXD hilser alle løsningsmodeller velkommen. Der er ikke en fast skabelon for “det gode projekt”, men der er dog enkelte håndfaste krav, der beskrives i det følgende. 

Finansieringen 

MXD dækker: transport- og opholdsomkostningerne (for både artist og branchefolk), produktionsomkostningerne (fx leje af studie eller øvelokale), honorar til lokalt PR-agentur samt udgifterne ved møder og til networking med den lokale industri.

Daglig forplejning og eventuelle lønomkostninger til artist og branchefolk dækkes af ansøgerne selv. 

Krav

Hovedansvaret for definition af mål, planlægning og afvikling af projektet ligger hos artisten og dennes primære samarbejdspartnere. 

Det er således et krav, at relevante branchefolk fra artistens bagland (det kunne fx være en manager, agent, label a&r og/eller publisher) er dedikerede, deltager alle dage og påtager sig rollen som de primære projektledere. 

Hvordan deltager man – processen?

1. Send MXD et pitch via denne formular, hvor du kortfattet beskriver din idé, målene og hvem, det ville være oplagt at involvere. Der er flere ansøgningsrunder i 2023, og første deadline er fredag d. 21. april kl. 24:00. 

2. Uddybende møde: MXDs bestyrelse og direktør udvælger et antal projektforslag, der inviteres ind til et møde hos MXD, hvor ansøgerne får mulighed for at uddybe ansøgningen og ideen. 

3. MXD beslutter efterfølgende, hvilke projekter som vi arbejder videre med. Og der vil blive afholdt planlægningsmøder vedrørende fastlæggelsen af de endelige løsninger, budgettet, rollefordelingen (Hvem deltager fra ansøgerens hold og gør hvad? Hvad bidrager MXD med?) osv. 

Hvorfor dette nye koncept?

MXD ønsker at udvikle et format, der supplerer den traditionelle præsentation af artister ved showcases og på musikbranchefestivaler. 

MXDs engagement i musikindustriens vigtigste branchefestivaler i Europa vil fortsat være på samme høje niveau. Dette gælder naturligvis “vores egen” SPOT Festival samt festivaler som for eksempel  Eurosonic Noorderslag, by:Larm og Reeperbahn Festival. 

Men MXD ønsker at udvikle et nyt format, der kan fungere som et “fast track” for en artist. 

MXDs direktør, Thomas Rohde, udtaler:

“Der er tidspunkter i en artists karriere, hvor det optimale træk er at spille på alle festivalerne. På andre tidspunkter kan situationen være den, at der allerede er skabt et godt momentum, og at artisten står over for flere potentielle muligheder, hvor et “hårdt skub i ryggen” i denne rigtige retning ville være det mest effektive, målt på fremdrift, tid og økonomi. Det er denne alternative og direkte tilgang, vi ønsker at udforske og udvikle med dette projekt, som i øvrigt også rummer den fordel for dansk musik, at vi ikke er begrænset af, hvornår branchefestivalerne finder sted, og hvem de booker. Vi kan slå til, for hvem og hvornår det giver mest mening”

Projektet henvender sig således til artister, der allerede har et solidt momentum i udlandet med et relativt aktuelt materiale (indspillet musik og live shows), og som vil kunne udnytte denne unikke mulighed til at tage det næste signifikante karriereskridt.

Første ansøgningsdeadline: fredag d. 21. april, kl. 24:00

Ansøg nu via denne formular.

Spørgsmål

Spørgsmål kan rettes til  

Anders Meisner: anders@mxd.dk

Carolina Echeverri: carolina@mxd.dk

(MXD deltager med én projektleder i hvert fremstød)

 

Redigeret
26.03.2023